Al eerder heeft het college de visie op de toekomst van het centrum van Malden weergegeven. Dit is beschreven in het Programma Vitaal Centrum Malden. Doel is om het centrum van Malden, nu en in de toekomst, een plek te laten zijn die aantrekkelijk en duurzaam is voor inwoners. Om te wonen, ontmoeten, winkelen, werken, ondernemen en beleven. Daarbij hoort ook een nieuwe inrichting van de openbare ruimte. Op 16 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst om mogelijke plannen te delen met inwoners en winkeliers. 

Woningbouwplannen en plannen voor de herinrichting van de openbare ruimte

Het afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar woningbouwplannen rondom het centrum. Hierover zijn gesprekken gevoerd met stakeholders, architecten, stedenbouwers en met de gemeente. In het centrum ligt de doelstelling op het ontwikkelen van minimaal 150 tot 200 appartementen voor jongeren, starters en ouderen. Daarmee kan beter worden voorzien in de woningvraag. Tegelijkertijd heeft de gemeente de opdracht gegeven aan een landschapsarchitect voor het opstellen van een visie voor het vergroenen en klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.

16 september informatiebijeenkomst

Op 16 september organiseert de gemeente een informatiebijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst worden de plannen gepresenteerd en gaat de gemeente met aanwezigen hierover in gesprek en is er ruimte om vragen te stellen over de plannen en een reactie op de plannen kenbaar te maken. Inmiddels is de termijn voor aanmelden van deze bijeenkomst gesloten. In de week van 20 september worden de presentaties gedeeld via www.heumen.nl/centrummalden

Meer informatie

Op www.heumen.nl/centrummalden vindt u meer informatie over de plannen rondom het Vitaal Centrum Malden.