Het is oorlog in Oekraïne. Op dit moment komen overal in Nederland vluchtelingen aan. Het Veiligheidsberaad heeft de opdracht van het kabinet gekregen om binnen 2 weken per veiligheidsregio minimaal 1000 crisisopvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te realiseren. Daarnaast moeten nog eens 1000 noodopvangplaatsen beschikbaar worden gesteld die voor minimaal 6 maanden opvang kunnen bieden. Daarom zijn alle gemeenten in het land de afgelopen weken op zoek geweest naar plekken voor noodopvang. Ook onze gemeente.

Van crisis- naar noodopvang

Er is dringend behoefte aan noodopvang ook vanwege de noodzakelijke doorstroming. Van crisis plaatsing naar een meer humane noodopvang en dat geldt in het bijzonder voor kinderen. De doelgroep bestaat namelijk grotendeels uit moeders met kinderen, kleine gezinnen, waarbij vader vaak verplicht achter moest blijven in Oekraïne.

40 noodopvangplekken in voormalige Vuurvogel II

Het college van B&W heeft besloten om het gebouw van Vuurvogel II (De Schoren 10 in Malden) beschikbaar te stellen. Hier willen we ongeveer 40 noodopvangplekken realiseren. Met een relatief kleine verbouwing is het geschikt te maken voor gezinnen met kinderen. Samen met de beheerder zullen we ons inspannen om de huidige gebruikers van het pand te herhuisvesten (in Vuurvogel I) zodat de opvang van de vluchtelingen niet ten koste gaat van de huidige gebruikers.

180 noodopvangplekken in Buitencentrum Overasselt

De noodopvang in de Vuurvogel is de tweede grotere opvang die de gemeente Heumen voor de vluchtelingen uit de Oekraïne realiseert. In Buitencentrum Overasselt is vanaf maandag 28 maart al een eerste groep - van uiteindelijk maximaal 180 Oekraïense vluchtelingen - opgevangen. Ook deze noodopvang is vooral bedoeld voor moeders met kinderen. Het Buitencentrum is met name zeer geschikt omdat het zonder veel grote aanpassingen direct beschikbaar is en de vele kinderen een fijne, ruime omgeving biedt om op adem te komen.

Voor de omwonenden van Vuurvogel II werd maandag 28 maart een informatieavond in ons gemeentehuis georganiseerd waarbij ook onze burgemeester en de wethouders Maarten Schoenaker en Ans Stunnenberg aanwezig waren.

Wanneer komen de bewoners en hoe lang duurt de opvang?

Een eerste groep vluchtelingen kwam maandagochtend 28 maart aan op de locatie Buitencentrum Overasselt. De locatie Vuurvogel II komt later - over een tot twee maanden - in beeld. Samen met organisaties die gespecialiseerd zijn in met name zorg, welzijn en onderwijs én in samenwerking met alle vrijwilligers doen we er alles aan om de opvang zo goed mogelijk te laten verlopen. Tot wanneer de locatie nodig is, is op dit moment nog niet duidelijk maar een minimale periode van zes maanden ligt vast.

Meehelpen als vrijwilliger?

Om de noodopvang ook op langere termijn goed te laten verlopen hebben we veel vrijwilligers nodig. Wilt u meehelpen? Kijk dan op https://www.geldersehanden.nl/o/Vrijwilligerssteunpunt-Heumen1-Heumense-vrijwilligers-opvang-Oekrainers/activiteiten(externe link)

Vragen?

Hebt u vragen over de noodopvang, bent u op zoek naar meer informatie of hoe wilt u in de vorm van benodigde materialen of spullen een bijdrage leveren, kijk dan op https://www.heumen.nl/hulp-aan-vluchtelingen-uit-oekraine Hier vindt u ook een link naar een pagina met veel gestelde vragen, die regelmatig wordt ververst.