Net als alle andere gemeenten in Nederland werkt de gemeente Heumen aan een transitievisie warmte. We maken de visie omdat we in 2050 geen aardgas meer gebruiken in Nederland. In de visie staat welke alternatieven voor aardgas (warmtestrategie) er in de gemeente Heumen kansrijk zijn. Per wijk wordt gekeken naar de mogelijke warmtestrategieën en de benodigde isolatie per woning. De verandering van aardgas naar een duurzaam alternatief is een proces van tientallen jaren. 

Het proces 

Begin volgend jaar stelt de gemeenteraad de transitievisie warmte vast. Daarna gaan we de komende jaren met elkaar aan de slag. In de visie hebben we in beeld gebracht wat er nodig is en hoe we stap voor stap met bewoners, organisaties en betrokken partijen aan de slag kunnen gaan. Voor elke wijk zorgen we zo voor een passende oplossing als alternatief van aardgas. Op www.heumen.nl/warmtetransitie leest u meer informatie en staat een link naar de conceptvisie.

Heeft u nog vragen, ideeën of tips?

Het proces naar een aardgasvrije gemeente kunnen we alleen samen doen. Voor ons als gemeente is dit ook nieuw. Heeft u vragen, ideeën of tips voor hoe we dit samen kunnen aanpakken? Laat het ons voor 26 november weten via duurzaam@heumen.nl.