Basisschool de Komeet in Malden is een school met veel leerlingen. In verband met de corona-maatregelen mogen ouders het schoolplein niet op, waardoor het wegbrengen en ophalen van de leerlingen aan het Kerkplein gebeurt. Dit leidde tot onveilige verkeerssituaties, omdat de kinderen het Kerkplein oprennen/lopen en daar auto’s voorbij rijden. Ook kwamen er klachten over stoppen net voor de school en voor woningen en ook dat leidde tot gevaarlijke situaties en veel irritaties. Na overleg met de school, ouders en de gemeente, is daarom een zebrapad aangelegd. 

De veiligheid zal - door de aanleg van het zebrapad in combinatie met de doorgetrokken gele streep (stopverbod) - moeten verbeteren. Deze maatregelen geven namelijk meer duidelijkheid voor de plek van oversteken voor de kinderen. Bovendien is het ook duidelijker voor de ouders dat het afzetten van de kinderen op de Kiss & Ride aan de Broeksingel moet gebeuren en niet langs de school (waar nu dus de gele strepen staan). Er zijn ook haaientanden geplaatst bij de uitgang van de parkeerkelder. Hierdoor moeten de auto’s voorrang verlenen aan het verkeer op het Kerkplein.