Tegelijkertijd met de officiële opening van de wadi aan de Molensingel-Schoren-De Wieken ging op 16 maart de tuinvergroeningscampagne GroenDoen in Malden Noordoost van start. Inmiddels hebben zich maar liefst 133 wijkbewoners aangemeld om mee te doen op 13 april, de DOE-dag. Dan gaan inwoners samen met onze medewerkers aan de slag om de eigen tuinen groener én klimaatbestendiger te maken.

Eén van de belangrijkste activiteiten van de DOE-dag betreft het afkoppelen van regenpijpen van de eigen woningen. Voor het gratis afkoppelen van in totaal 96 regenpijpen gaan onze medewerkers bij 58 huishoudens aan de slag. De regen die op de daken valt, gaat dan niet door de regenpijpen het riool in maar wordt de tuin ingeleid. Daarmee wordt een overbelast riool en dus wateroverlast voorkomen. 

De gratis 'tegeltaxi' zal op 29 adressen voorrijden om uit de tuin verwijderde tegels op te halen. Er zijn maar liefst 190 zeer aantrekkelijk geprijsde plantenpakketten aangevraagd. Planten houden water vast en ook dit voorkomt een overbelast riool. Dat helpt om mogelijke wateroverlast in Malden Noordoost en lager geleden gebieden van Malden te voorkomen en om de wijk nóg groener, leuker en klimaatbestendiger te maken.

GroenDoen gaat door

De DOE-dag in Malden Noordoost is de tweede vergroeningsactie in onze gemeente in het kader van de campagne GroenDoen. In oktober 2023 ging GroenDoen van start in Maldensveld. En na deze twee wijken is in het najaar Overasselt aan de beurt om vervolgens elk half weer een nieuwe wijk of een ander dorp aan te doen, zodat ook daar de eigen woonomgeving wordt vergroend!

Nog aanmelden?

Inwoners van Molenwijk en Kroonwijk kunnen zich nog steeds aanmelden voor de DOE-dag op 13 april! Meer informatie over het hoe en waarom en de voorwaarden vindt u op www.heumen.nl/groendoen. Op deze webpagina kunt u zich ook direct aanmelden. Doen!