Vanaf 11 september is begonnen met het afkoppelen van regenwater en uitbreiden van groenstroken aan De Schoren, De Wieken, De Vang en De Kruigang. Alle informatie hierover vindt u op de projectpagina Regenwaterafkoppeling en wegenonderhoud Molenwijk.

Maandag 2 oktober om 7.00 uur wordt op de Schoren (tussen de Kruiwagen en De Vang) begonnen met fase 1A. In deze fase wordt een regenwaterriool aangelegd en er komt een drempel met plateau van klinkers. In deze periode zijn er ook nog werkzaamheden voor het slopen van het schoolgebouw.

Wegafsluiting

Vanaf maandag 2 oktober tot medio november wordt het wegdeel op de Schoren (tussen de Kruiwagen en De Vang)  afgesloten voor alle verkeer.