De gemeente Heumen start samen met aannemer Remmits B.V. na de vakantie met het onderhoud aan de onderstaande wegen:

 • Looistraat van parallelweg J.J. Ludenlaan tot Blankenbergseweg
  Asfalt deklaag vervangen of overlagen, bermbetonblokken vervangen door asfalt en rode fietsstroken aanbrengen. Bermen afwerken. Een nieuwe drempel nabij het Jac Marismuseum aanbrengen en aanpassing van de drempel nabij de St. Jorisschool. 
 • Hatertseweg van Elshof/Oprijlaan tot Grootstalseweg.
  Asfalt deklaag repareren en overlagen met asfalt incl. de betonranden. Rode fietsstroken aanbrengen met deels een visuele versmalling. Bermen afwerken. Nieuwe drempel.  
 • Eindsestraat van Rijksweg tot gemeentegrens Wijchen
  Asfalt deklaag vervangen met rode fietsstroken, goten herstellen en aanbrengen. Buurtbushalte verbeteren en trottoir aanbrengen. Bermen afwerken.
 • Vosseneindseweg van Donderbergweg tot JJLudenlaan.
  Asfalt deklaag vervangen of overlagen, bermverhardingen opbreken en aanbrengen. Bermen afwerken.
 • De Schoren en deel van De Wieken 
  Deze werkzaamheden zijn uitgesteld naar volgend jaar i.v.m. voorbereiding om het regenwater zoveel mogelijk af te koppelen. 

Deze wegen hebben diverse gebreken waardoor onderhoud benodigd is. Tijdens het onderhoud willen wij volgens bovenstaande globaal beschreven aanpak de situatie verbeteren. De binnengekomen reacties op de eerder beschreven aanpak zijn zoveel mogelijk verwerkt en beantwoord.

De aannemer heeft tekeningen gemaakt van de nieuwe situaties, die vindt u hieronder. Zodra de planningen  bekend zijn, worden deze ook op deze website geplaatst.

Overlast

Tijdens de werkzaamheden ontstaat er hinder voor het verkeer en omwonenden. Hiervoor treft de gemeente maatregelen zoals vooraankondigingen, afzettingen, omleidingen en/of begeleiding door verkeersregelaars. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Eventueel informeert de aannemer u via een bewonersbrief als de werkzaamheden bij u voor de deur plaatsvinden.