Bedrijfsafval

Home > Bedrijven > Bedrijfsafval

Bedrijfsafval

Bedrijven die gevestigd zijn in Heumen krijgen jaarlijks een aanslag reinigingsrecht. Bedrijven die reinigingsrecht betalen, mogen afval dat qua aard en omvang vergelijkbaar is met huishoudelijk afval aanbieden tijdens inzameldagen voor huisvuil.

Bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor het bedrijfsafval dat qua aard en omvang niet vergelijkbaar is met huishoudelijk afval. Bedrijven kunnen daarvoor een overeenkomst sluiten met een inzamelbedrijf dat  voldoet aan de milieueisen. Erkende inzamelaars  staan op de VHIB-lijst van de Stichting Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO).

Ontheffing

Als u zelf zorgt voor de afvoer van uw bedrijfsafval, dan hoeft u geen reinigingsrecht te betalen. Daarvoor moet u wel een ontheffing aanvragen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor, Postbus 14, 6640 AA Beuningen (telefonisch bereikbaar via 024 - 67 80 962, elke werkdag tussen 8.30 en 12.30 uur).

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden