Drank- en horecavergunning

Home > Bedrijven > Drank- en horecavergunning

Drank- en horecavergunning

Horecabedrijven en slijterijen, maar ook paracommerciële instellingen zoals sportkantines en buurthuizen, hebben een drank- en horecavergunning nodig om alcoholische dranken te mogen verkopen. Bij horecabedrijven en paracommerciële instellingen moet de drank ter plaatse worden genuttigd, een slijterij mag alleen drank verkopen voor gebruik elders dan ter plaatse.

Levensmiddelenbedrijven en cafetaria’s mogen zonder drank- en horecavergunning wel zwakalcoholhoudende drank verkopen, maar de drank mag er niet opgedronken worden. Wilt u zwakalcoholhoudende drank schenken tijdens een evenement, dan moet u een ontheffing aanvragen.

Aanvragen

Vraag de drank- en horecavergunning aan bij de gemeente waarin uw bedrijf of instelling is gevestigd. U kunt de drank- en horecavergunning  krijgen als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U verkoopt geen alcoholhoudende drank aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Alle leidinggevenden zijn minimaal 21 jaar en van onbesproken gedrag.
 • Er is altijd minimaal één leidinggevende aanwezig
 • Elke leidinggevende bezit een Verklaring sociale hygiëne.
 • Er zijn huisregels opgesteld in paracommerciële instellingen.
 • Barvrijwilligers in paracommerciële instellingen hebben een instructiecursus gevolgd.
 • Uw vereniging of stichting heeft een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Uw horecabedrijf of slijterij voldoet aan bepaalde eisen over de oppervlakte, hoogte, ventilatie en toiletruimte.
 • U mag geen alcohol verkopen in tankstations en niet-levensmiddelenwinkels.

Om oneerlijke concurrentie te voorkomen, kan de gemeente aanvullende beperkingen opleggen aan verenigingen en stichtingen. Bijvoorbeeld over de tijden waarop u alcohol mag schenken.

Voor het aanvragen van een drank- en horecavergunning heeft u de volgende formulieren en bijlagen nodig:

 • aanvraagformulier A voor commerciële horeca en aanvraagformulier B voor paracommerciële instellingen
 • bijlage bij aanvraagformulier A voor elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • uittreksel uit het Handelsregister
 • geldig identiteitsbewijs van elke persoon die op de vergunning wordt genoemd
 • gewaarmerkt bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen)
 • het volledig ingevulde Bibob-formulier. U kunt dit formulier aanvragen bij de gemeente, via een mail aan mevrouw Kuijpers: JKuijpers@heumen.nl

Wijzigt de leidinggevende in uw bedrijf? U moet dit binnen één maand na de wijziging melden bij de gemeente. U hoeft hiervoor geen nieuwe vergunning aan te vragen.

Kosten

Het aanvragen van een drank- en horecavergunning kost € 317,00.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden