Drank schenken

Home > Bedrijven > Drank schenken

Drank schenken

Meestal mogen alleen horecazaken met een Drank- en Horecavergunning bedrijfsmatig alcohol schenken. Bij bijzondere gelegenheden (bijvoorbeeld een muziek-, sport- of cultureel evenement) mag u buiten een horecabedrijf zwakalcoholhoudende drank verkopen. U hebt dan wel een ontheffing nodig van de gemeente.

De ontheffing geldt alleen voor zwakalcoholische dranken, zoals bier en wijn. De ontheffing wordt afgegeven voor een periode van maximaal 12 aaneengesloten dagen. Iedereen kan de ontheffing aanvragen. U hoeft dus geen horecaondernemer te zijn. Verder gelden de volgende regels voor de persoon die alcohol schenkt:

  • minimaal 21 jaar
  • van goed gedrag
  • in het bezit van een verklaring sociale hygiëne

Ontheffing aanvragen

Stuur het aanvraagformulier ontheffing Drank- en Horecawet (pdf, 204 kB) met alle gevraagde bijlagen en een geldig identiteitsbewijs van de leidinggevende(n) naar: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden.

Vraag de ontheffing ruim voor het evenement aan. Binnen ongeveer 8 weken krijgt u bericht van de gemeente. Er kunnen beperkingen en voorschriften worden verbonden aan de ontheffing.

Kosten

De kosten voor deze ontheffing bedragen € 48,75.

Partijencateraar

Als partijencateraar hoeft u geen Drank- en Horecavergunning of ontheffing aan te vragen voor het schenken van alcoholische dranken tijdens besloten feesten. Voorwaarde is dat het feest plaatsvindt op een door de opdrachtgever bepaalde locatie die normaal voor andere activiteiten wordt gebruikt.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden