Duurzaamheid voor bedrijven

Home > Bedrijven > Duurzaamheid voor bedrijven

Duurzaamheid voor bedrijven

De gemeente Heumen wil in 2050 een klimaatneutrale, duurzame gemeente zijn. Een gemeente waar het goed en gezond wonen, werken en recreëren is. Met gezonde lucht-, water- en bodemkwaliteit, met inspirerend onderwijs en goede voorzieningen. Voor ons en voor onze (klein)kinderen. Door actief op te trekken met partners, bedrijven en inwoners in alle kernen van onze gemeente worden duurzame ambities bereikbaar. We zoeken elkaar steeds meer op, delen duurzame ideeën, werken samen en maken gebruik van elkaars kennis. Heeft u ideeën of bent u bezig met een initiatief? We horen graag van u via onze aanjager duurzaamheid Kirsten Kuipers.

Hieronder vindt u financiële mogelijkheden die uw gemeente en de rijksoverheid u bieden op het gebied van maatregelen om duurzaam te kunnen ondernemen.

Wilt u advies over duurzaamheidsmaatregelen én de bijbehorende financieringsmogelijkheden, neem dan contact op met het Loket Duurzaam Wonen Plus. Dit kan op afspraak, maar u mag ook zo binnenlopen. Meer informatie leest u op de website van het Loket Duurzaam Wonen Plus: www.duurzaamwonenplus.nl/heumen.

Loket Duurzaam Wonen

Openingstijden loket Heumen:
Donderdag van 09:00 tot 12:30

info@duurzaamwonenplus.nl
www.duurzaamwonenplus.nl/heumen

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden