Duurzaamheidslening

Home > Bedrijven > Duurzaamheidslening

Duurzaamheidslening

Sinds september 2018 kunnen ondernemers in de gemeente Heumen een duurzaamheidslening afsluiten voor duurzame verbeteringen. Denk aan isolatie, zonneboiler, HR++-glas, warmtepomp, warmteterugwinningsysteem, de aanleg van groene daken en energieopslagsystemen. Bij nieuwbouw gaat het om bouw- en installatietechnische maatregelen. Onderhandse of hypothecaire leningen tussen de € 10.000 en € 75.000 behoren tot de mogelijkheden.

Overzicht energiebesparende maatregelen

Op pagina 6 tot en met 8 van de Verordening Stimuleringslening bedrijfspanden en maatschappelijke gebouwen gemeente Heumen staan de maatregelen genoemd die voor financiering middels de duurzaamheidslening in aanmerking komen.Voor de toetsing van uw aanvraag van de 'Verordening stimuleringslening duurzame maatregelen voor woningen in de gemeente Heumen' zijn kosten verbonden.. Het betreft een bedrag van € 63,53 (inclusief BTW).

Aanvragen duurzaamheidslening

Aanvraag duurzaamheidslening
voor bedrijven en maatschappelijke gebouwen (zonder DigiD)

Stappenplan

  • Aanvragen bij de gemeente Heumen
  • SVnvoert krediettoets uit (BKR)
  • Overeenkomst aanvrager en SVn
  • Bouwdepot
  • Declaratieformulieren gaan via de gemeente naar SVn
  • SVn betaalt facturen uit het bouwdepot
  • Aanvrager lost af in maandelijkse termijnen direct na overeenkomst

Voorlichting door Loket Duurzaam Wonen Plus

Voor informatie en gratis advies over duurzaam bouwen, energiegebruik en energiebesparing kunt u terecht bij het Loket Duurzaam Wonen Plus. Iedere donderdag houdt Jos van der Lint inloopspreekuur van 9.00 – 12.30 uur in het gemeentehuis. Hij heeft, naast informatie over de duurzaamheidsleningen, ook informatie beschikbaar over het zonnepanelenproject en subsidies. Vragen kunt u ook per mail stellen: info@duurzaamwonenplus.nl of telefonisch via 14 024.

Loket Duurzaam
Wonen Plus

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
T (024) - 358 83 00

Inloop: donderdag 09.00 - 12.30 uur

Online regelen

Afspraak maken
Loket Duurzaam Wonen

www.duurzaamwonenplus.nl/heumen

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden