Financiële hulp voor ondernemers

Home > Bedrijven > Financiële hulp voor ondernemers

Financiële hulp voor ondernemers

Bent u een zelfstandig ondernemer en heeft u financiële ondersteuning nodig? Dan kan de ondernemersconsulente van de gemeente u adviseren en ondersteunen op financieel en bedrijfsmatig gebied.

Startende ondernemers

Heeft u een uitkering of een inkomen rondom het sociaal minimum en wilt u een eigen bedrijf beginnen? Dan kan de ondernemersconsulente u wellicht op weg helpen. Zij beoordeelt of uw idee kans van slagen heeft. Mogelijk komt u dan in aanmerking voor begeleiding tijdens de startfase, een startersuitkering en/of een startkrediet. Indien u (nog) een WW-uitkering heeft kunt u ook al een afspraak maken

Recent gestarte ondernemers (< 1½ jaar)

Bent u recent gestart als ondernemer maar is uw inkomen lager dan het minimum, dan komt u misschien in aanmerking voor een aanvullende uitkering. Mogelijk komt u ook voor een bedrijfskrediet in aanmerking of krijgt u begeleiding op maat.

Gevestigde ondernemers (> 1½ jaar)

Bent u al langer dan 1½ jaar ondernemer en heeft u tijdelijk onvoldoende inkomen of lukt het u niet om een benodigd krediet te krijgen? Maak dan een afspraak met de ondernemersconsulente. Zij beoordeelt of u bepaalde rechten heeft.

Beëindigende ondernemers

Wilt u uw bedrijf beëindigen? Dan heeft u mogelijk recht op een uitkering tijdens de afbouwperiode.

Oudere of arbeidsongeschikte ondernemers (55+)

Heeft u als ondernemer van 55 jaar of ouder financiële problemen, dan heeft u in bepaalde situaties recht op een renteloos bedrijfskrediet. Indien uw vermogen onder een bepaalde grens zit zelfs als schenking.

Moet u uw bedrijf beëindigen, bent u arbeidsongeschikt en komt uw (gezins-) inkomen daardoor beneden het minimum, dan heeft u wellicht recht op een aanvullende uitkering.

Let op: neem altijd eerst contact op met de gemeente voor u beëindigt. Anders bestaat de kans dat u bepaalde rechten verspeelt!

Contact en informatie

De ondernemersconsulente van de gemeente Heumen is: Angela Wattenberg. Zij is telefonisch bereikbaar via telefoonnummer 14 024. Mailen kan ook naar: awattenberg@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden