Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Home > Bedrijven > Inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbestedingsbeleid

De gemeente Heumen koopt professioneel en maatschappelijk verantwoord in. Ook heeft Heumen aandacht voor de lokale en regionale economie. Hoe Heumen met inkoop en aanbestedingen omgaat is vastgelegd in de Nota Inkoop- en Aanbestedingsbeleid 2017 (pdf, 251 kB).

Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Heumen heeft het Manifest MVI ondertekend. Dit houdt in dat Heumen zich, naast de financiële opbrengst, ook richt op de impact van inkoop op de mens en het milieu. Van ondernemers die opdrachten voor Heumen uitvoeren, verwachten wij inspanningen om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Daarvoor wil Heumen ondernemers en de mogelijkheden die zij op maatschappelijk gebied hebben, beter leren kennen. Dit doen wij onder andere door het gebruik van een bedrijvenregister.

Bedrijvenregister

Alle bedrijven die geïnteresseerd zijn in opdrachten voor de gemeente Heumen kunnen zich melden met het formulier inventarisatie ondernemingen (pdf, 156 kB).
Bedrijven die zich aanmelden zijn goed in beeld voor opdrachten in onze gemeente. Omdat het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Heumen mede als doelstelling heeft de lokale en regionale economie te stimuleren, willen wij met name lokale en regionale bedrijven vragen hun belangstelling in de gemeente Heumen kenbaar te maken door het formulier in te vullen. 

Vragen

Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht bij René Joosten (bedrijfscontactfunctionaris), te bereiken op telefoonnummer 14 024 en via heumen@heumen.nl.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden