Kansspelautomaten

Home > Bedrijven > Kansspelautomaten

Kansspelautomaten

Wilt u een kansspelautomaat in uw bedrijf neerzetten? U hebt voor plaatsing van kansspelautomaten (zoals fruitautomaten en gokkasten) een aanwezigheidsvergunning nodig van de gemeente. Het plaatsen van behendigheidsautomaten (zoals flipperkasten) is vergunningsvrij. U mag maximaal 2 kansspelautomaten in uw bedrijf plaatsen.

Voorwaarden vergunning

Een aanwezigheidsvergunning voor een kansspelautomaat wordt alleen verleend als uw horecabedrijf aan de volgende voorwaarden voldoet:.

  • Er is een geldige drank- en horecavergunning voor het bedrijf aanwezig of u bent ingeschreven bij het Bedrijfschap Horeca.
  • Uw bedrijf is een zogenaamde hoogdrempelige horeca-inrichting. Dit is een bedrijf waar café- en restaurantbezoek op zichzelf staat. In het bedrijf is geen sprake is van andere activiteiten waaraan een zelfstandige betekenis kan worden toegekend (zoals het geval is bij een bowlingcentrum) en waar activiteiten in belangrijke mate gericht zijn op personen van 18 jaar en ouder.
  • De kansspelautomaat moet in eigendom zijn van een exploitant met een geldige vergunning van de minister van Justitie.

Aanvragen

U kunt een aanwezigheidsvergunning schriftelijk aanvragen via een brief aan: Gemeente Heumen, Postbus 200, 6580 AZ Malden. Bij uw aanvraag geeft u de volgende gegevens:

  • naam en adres van de aanvrager
  • naam en adres van het bedrijf waarin de kansspelautomaat wordt geplaatst
  • het aantal kansspelautomaten
  • naam en adres van de houder van de exploitatievergunning voor de te plaatsen automaten (met nummer van de exploitatievergunning)

U moet tussentijdse wijzigingen, bijvoorbeeld in de exploitatie of in het aantal kansspelautomaten schriftelijk melden bij de gemeente. Het kan zijn dat u een nieuwe vergunning moet aanvragen of uw vergunning moet laten wijzigen.

Kosten

  • in behandeling nemen van een aanvraag: € 61,40
  • vergunning (onbepaalde tijd) voor één speelautomaat: € 242,25
  • vergunning (onbepaalde tijd) voor twee kansspelautomaten: € 339,00

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden