Milieuklacht over bedrijf indienen

Home > Bedrijven > Milieuklacht over bedrijf indienen

Milieuklacht over bedrijf indienen

Met milieuklachten over bedrijven kunnen inwoners uit de gemeente Heumen terecht bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Milieuklachten gaan bijvoorbeeld over geluid, geur, bodem- of luchtverontreiniging. De omgevingsdienst controleert of het bedrijf zich aan de milieuregels houdt.

Ook kunt u een melding doen over (verdacht) grondverzet en verontreinigingen van oppervlaktewater. De omgevingsdienst behandelt geen klachten over afval van particulieren of vliegtuiglawaai.

Hoe meldt u uw klacht?

U kunt uw klacht als volgt melden:

  • digitaal via het klachtensysteem S@men
  • geluidsoverlast door de horeca: 0900 - 8844 (politie)

Wat gebeurt er met uw klacht?

  • De omgevingsdienst registreert uw klacht. In de avonduren wordt er als het noodzakelijk is actie ondernomen door de piketdienst van de ODRN.
  • De milieu-inspecteur maakt zonodig een afspraak met u voor aanvullende informatie.
  • De milieu-inspecteur controleert of het bedrijf zich aan de milieuvoorschriften houdt.
  • De omgevingsdienst laat u weten wanneer en hoe uw klacht is afgehandeld.
  • De omgevingsdienst informeert u als uw klacht bij een andere instantie thuishoort. Bijvoorbeeld de gemeente, de provincie, de politie, de brandweer of het hoogheemraadschap. De omgevingsdienst geeft uw klacht in zo’n geval door aan de betreffende instantie.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden