Bbz regeling voor ondernemers kan uitkomst bieden

Home > Bedrijven > Nieuwsberichten > Bbz regeling voor ondernemers kan uitkomst bieden

Bbz regeling voor ondernemers kan uitkomst bieden

Financieel moeilijke tijden; helaas komen deze periodes voor. Maar waar kan nu een ondernemer terecht als hij of zij hulp nodig heeft? Misschien kan de Bbz regeling (Besluit bijstandverlening zelfstandigen) van de gemeente een uitkomst bieden. In dit artikel leest u meer over deze regeling en hoe u hier als ondernemer gebruik van kunt maken.

De Bbz regeling uitgelegd

De Bbz regeling wordt uitgevoerd door de gemeenten. Ondernemers die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen een aanvraag doen in de gemeente waarin zij wonen. De Bbz regeling biedt financiële ondersteuning voor ondernemers in de volgende gevallen:

  1. De “startende” ondernemer die vanuit een uitkeringssituatie een eigen bedrijf wil opstarten.
    De maximale Bbz lening is € 36.155.
  2. De “gevestigde” ondernemer die al geruime tijd een eigen bedrijf runt wat prima levensvatbaar is geweest, maar door omstandigheden (bijvoorbeeld ziekte) dat nu een periode niet kan zijn. De maximale Bbz lening is € 196.381.
  3. De zelfstandige van 55 jaar en ouder, die al meer dan 10 jaar ondernemer is en nu een inkomen heeft wat duurzaam ontoereikend is om in het levensonderhoud te kunnen voorzien.
  4. De “stoppende” zelfstandige, waarbij gebleken is dat het bedrijf niet meer levensvatbaar is. Eventuele verdere begeleiding via schuldhulpverlening kan worden ingezet als dit aan de orde is.

De leningen moeten altijd worden terugbetaald. De rente bedraagt 8%. Dit is in de wet vastgelegd. Bij tijdelijke ondersteuning in het levensonderhoud wordt het inkomen aangevuld tot bijstandsniveau. Achteraf, na afloop van het boekjaar, wordt bekeken of deze uitkering wel of niet moet worden terugbetaald.

Het begint met een goed gesprek

Maak een afspraak met onze ondernemersconsulente om uw situatie te bespreken. Ondernemers zijn de motor van de economie is het credo. Het is in ieders belang dat u met wat hulp weer verder kunt met uw onderneming. Klankborden is daarbij ook belangrijk. De tijd nemen om te analyseren hoe bepaalde problemen zijn ontstaan en waar je weer van kunt leren in en naar de toekomst toe. Daar krijgen wij hulp bij van externe bureaus die u als ondernemer bijstaan en ons als gemeente adviseren en informeren. Ook kijken we samen naar eventuele andere gemeentelijke regelingen.

U bent altijd van harte welkom voor een gesprek

Angela Wattenberg is ondernemersconsulente bij de gemeente Heumen. U kunt haar bereiken via het algemene telefoonnummer 14 024, of rechtstreeks per mail: awattenberg@heumen.nl.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden