BIZ-fonds voor eigenaren Winkelcentrum Malden

Home > Bedrijven > Nieuwsberichten > BIZ-fonds voor eigenaren Winkelcentrum Malden

BIZ-fonds voor eigenaren Winkelcentrum Malden

De vastgoedeigenaren van het Winkelcentrum Malden hebben met grote meerderheid voor de invoering van een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) gestemd. Dit houdt in dat alle vastgoedeigenaren van het Winkelcentrum Malden vanaf 2019 via belastingheffing een bijdrage gaan betalen om het winkelcentrum nog beter op de kaart te zetten.

Uitslag stemronde

De gemeente Heumen heeft van 11 tot en met 14 december 2018 de eigenaren in de gelegenheid gesteld om hun stem uitbrengen over de invoering van de BIZ. Notaris Robert van Eldik heeft het stemmen begeleid en op 14 december officieel vastgesteld dat aan de voorwaarden voor invoering van de BIZ is voldaan.
Tenminste 50 % van de stemgerechtigden heeft gestemd. Daarvan heeft meer dan 2/3 voor gestemd. Ook was de WOZ waarde van de voorstemmers groter dan die van de tegenstemmers.

Meer samenwerking

De eigenaren kunnen met deze BIZ de komende drie jaar beschikken over een ondernemersfonds. De winkeliers hebben al vanaf 2017 een BIZ ondernemersfonds. Winkeliers en eigenaren gaan nu hun samenwerking versterken. De uitslag is van groot belang voor de toekomstbestendigheid van het Winkelcentrum.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden