Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Home > Bedrijven > Nieuwsberichten > Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Subsidieregeling verwijdering asbestdaken

Tot eind 2019 kunnen eigenaren van gebouwen met een asbestdak een (landelijke) subsidie aanvragen voor het verwijderen van dit asbestdak.

Waarom?

Met deze regeling stimuleert het Ministerie van Infrastructuur en Milieu de verwijdering van asbestdaken in de periode van 2016 tot en met 2019. De regeling is in het leven geroepen om de sanering van asbestdaken te versnellen, omdat asbestdaken vanaf 2024 verboden zijn.

Wie komt in aanmerking?

Alleen asbestdaken die groter zijn dan 35m2 komen voor deze subsidie in aanmerking. De subsidie kan zowel door particulieren als ondernemingen, non-profitorganisaties en overheden worden aangevraagd.

Meer informatie

Meer informatie over de regeling is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden