Standplaatsvergunning

Home > Bedrijven > Standplaatsvergunning

Standplaatsvergunning

Als u vanaf een vaste, openbare plaats in de openlucht goederen wilt verkopen of diensten wilt aanbieden, heeft u een standplaatsvergunning nodig. Dit geldt voor de vaste standplaatsen voor de verkoop van consumptieartikelen, maar ook voor bijvoorbeeld een bus van CZ of bevolkingsonderzoek of een kraam van een politieke partij.

Prijs

Voor een standplaatsvergunning worden leges in rekening gebracht:

  • Voor één dag: € 62,85
  • Voor één week: € 111,90
  • Voor één maand: € 151,15
  • Voor één kwartaal: € 214,75
  • Voor één half jaar: € 295,20
  • Voor één jaar: € 430,00
  • Doorkomst Nijmeegse Vierdaagse per standplaats voor één dag: € 80,90

Aanvragen

U vraagt een standplaatsvergunning tenminste 8 weken voor het innemen van de standplaats schriftelijk aan bij de gemeente via het aanvraagformulier standplaats (pdf, 143 kB).

Als er in de gemeente veel belangstelling is voor het innemen van een standplaats (op dezelfde plek), kan de gemeente een maximumstelsel hanteren. De gemeente honoreert een nieuwe aanvraag pas als een van de eerdere vergunninghouders zijn activiteiten op een standplaats beëindigt.

Standplaats tijdens Vierdaagse

Voor de verkoop van goederen in de openlucht tijdens de Nijmeegse Vierdaagse moet ook een standplaatsvergunning aangevraagd worden. De aanvraag voor een standplaatsvergunning tijdens de Vierdaagse dient voor 1 maart van het betreffende jaar te worden gedaan.

Weekmarkt

Voor het innemen van een standplaats op de weekmarkt in Malden gelden andere regels. Hiervoor hebt u een marktvergunning nodig. Vraag hierover meer informatie bij de gemeente.

Venten

Het verkopen van goederen op straat of huis aan huis volgens het ventprincipe is  vergunningsvrij op maandag tot en met zaterdag tussen 08.00 uur en 22.00 uur.  Kenmerkend voor het venten is dat de venter de goederen of diensten steeds op een andere plaats aanbiedt. Venten is verboden als daardoor de openbare orde en veiligheid of de volksgezondheid in gevaar komt.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden