Eind januari ontvangen de meeste inwoners en ondernemers van onze gemeente het aanslagbiljet gemeentebelastingen van Munitax digitaal of per post.

Wilt u weten hoe de WOZ-waarde van uw huis of (bedrijfs)pand is opgebouwd? Kijk dan in het taxatieverslag. Nadat u uw aanslag ontvangt, vindt u het taxatieverslag op de website MijnOverheid(externe link) onder de knop Wonen. Om het verslag te bekijken heeft u uw DigiD nodig. Een voorwaarde om in te kunnen loggen is dat de belastingaanslag op uw naam staat.

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD, dan kunt u dit aanvragen op www.digid.nl. Bent u niet in de gelegenheid om uw DigiD aan te vragen of betreft uw pand een niet-woning? Stel uw vraag dan via de website www.munitax.nl. Vul in de zoekbalk Taxatieverslag in. Dan komt u bij de juiste pagina om dit verslag op te vragen.

Betalen: automatische incasso of direct betalen

Heeft u een incassomachtiging afgegeven of wilt u die afgeven? Dan schrijft Munitax het bedrag in maximaal 8 termijnen maandelijks af. Uiteraard is het ook mogelijk om het bedrag direct in 1 keer te betalen.

Meer informatie

Heeft u nu al vragen over deze aanslag, bijvoorbeeld over de WOZ-waarde? Kijk dan op www.munitax.nl(externe link) voor meer informatie. Heeft u liever persoonlijk contact? Bel dan naar: (024) 67 80 962 van maandag t/m vrijdag van 08.30 - 12.30 uur.