Op 17 december heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2021 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2021.

 

2021

2020

OZB

   

- Eigenaren woningen

0,1542%*

0,1594%*

- Eigenaren niet-woningen

0,3504%*

0,3097%*

- Gebruikers niet-woningen

0,2658%*

0,2331%*

* % Van WOZ waarde

Afvalstoffenheffing

 

 

- Eenpersoonstarief

€ 139,64

€ 139,40

- Meerpersoonstarief

€ 192,60

€ 192,25

- Extra gft container

€ 72,50

€ 72,50

- Grote afvalzak

€ 1,16

€ 1,16

- Kleine afvalzak

€ 0,75

€ 0,75

  Reinigingsrechten

 

 

- Vastrecht per bedrijfspand

€ 192,60

€ 192,25 

  Rioolheffing

 

 

- Eigenaar woning

€ 159,85

€ 159,85

- Eigenaar niet-woning

€ 159,85

€ 159,85

 Hondenbelasting

 

 

- Per hond

€ 90,80

€ 81,20

- Kennel

€ 390,60

€ 349,15

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de opbrengsten van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) eigenaren woningen voor de periode van 2019 – 2022 te “bevriezen”. Dit betekent dat de totale opbrengsten aan OZB eigenaren woningen voor de gemeente in deze periode jaarlijks gelijk blijven. Nu er sprake is van stijgende waarden van woningen, zijn de OZB- tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, verlaagd (zie verschil in bovenstaande tabel tussen 2020 en 2021), zodat de opbrengst op jaarbasis voor de gemeente gelijk blijft. In een individuele situatie betekent dit dat als de waarde van een woning is gestegen (WOZ-taxatie), de OZB-aanslag ongeveer gelijk blijft door verlaging van het tarief.