Op 15 december 2022 heeft de gemeenteraad de belastingverordeningen voor 2023 vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in tarieven van de gemeentelijke belastingen en heffingen per 1 januari 2023.

2023

2022

   OZB

- Eigenaren woningen                  

0,1249%*

0,1407%*

- Eigenaren niet-woningen         

0,3640%*

0,3581%*

- Gebruikers niet-woningen        

0,2804%*

0,2758%*

* % Van WOZ waarde

   Afvalstoffenheffing

- Eenpersoonstarief

€ 148,05

€ 143,75

- Meerpersoonstarief

€ 204,25

€ 198,30

- Extra gft container

€ 72,50

€ 72,50

- Grote afvalzak

€ 1,16

€ 1,16

- Kleine afvalzak

€ 0,75

€ 0,75

  Reinigingsrechten

- Vastrecht per bedrijfspand

€ 204,25

€ 198,30

  Rioolheffing

- Eigenaar woning

€ 163,35

€ 159,85

- Eigenaar niet-woning

€ 163,35

€ 159,85

 Hondenbelasting

- Per hond

€ 94,35

€ 92,15

- Kennel

€ 405,95

€ 396,45

Opbrengsten Onroerend Zaak Belasting

De gemeenteraad heeft ervoor gekozen om de opbrengsten van de Onroerend Zaak Belasting (OZB) eigenaren woningen te “bevriezen”. Dit betekent dat de totale opbrengsten aan OZB eigenaren voor 2023 gelijk blijft aan 2022. 

Tarieven OZB heffing

De tarieven van de OZB heffing zijn bepaald aan de hand van de waardeontwikkeling naar de peildatum van 1 januari 2022. Nu er sprake is geweest van stijgende waarden van woningen, zijn de OZB- tarieven, uitgedrukt in een percentage van de WOZ-waarde van uw woning, verlaagd (zie verschil tussen 2022 en 2023), zodat de opbrengst op jaarbasis voor de gemeente gelijk blijft. In een individuele situatie betekent dit dat als de waarde van een woning is gestegen (WOZ-taxatie), de OZB-aanslag ongeveer gelijk blijft door verlaging van het tarief.