Het aantal eikenbomen met eikenprocessierupsen is aanzienlijk lager dan voorgaande jaren. Waarschijnlijk heeft dit te maken met de wisselvallige weersomstandigheden van afgelopen voorjaar. Bovendien zijn de eiken aan de belangrijkste doorgaande routes al in het voorjaar preventief bespoten met een biologisch middel.

Verwijderen nesten

De nesten die daarna nog ontstaan op andere plekken, zullen deels curatief worden verwijderd. Dat wil zeggen: wegzuigen met een gespecialiseerd soort ‘stofzuiger’. Als dit niet mogelijk is kunnen de nesten worden verwijderd door lijmen en plukken met een hoogwerker. We zijn sinds deze week gestart met de curatieve bestrijding.

Locaties

Er zijn inspecties gedaan naar de aanwezige nesten in eikenbomen. Dit zijn er minder dan vorige jaren. Er worden keuzes gemaakt welke locaties behandeld worden. Het gaat dan om de directe omgeving van scholen en veel gebruikte fiets- en wandelpaden.

Meer informatie en (gezondheids)vragen

Voor informatie en vragen over de uitvoering van de werkzaamheden neemt u contact op met de Nationale Bomenbank Zuidoost-Nederland bv via telefoonnummer: (0485) 45 55 57. Voor vragen over de effecten van de eikenprocessierups op uw gezondheid kunt u contact opnemen met bureau Gezondheid Milieu en Veiligheid van de GGD, Gelderland -Zuid via telefoonnummer (088) 144 71 44. Of kijk op op onze website.

Wilt u melding maken van een nest bij u in de buurt?

Geef dit dan door via www.verbeterdebuurt.nl. Wij bedanken u voor uw oplettendheid.