In de komende periode kan er (weer) overlast ontstaan veroorzaakt door de eikenprocessierups. Om de overlast in het komende seizoen zo veel mogelijk te beperken, zijn wij al begonnen met de bestrijding. In dit artikel kunt u lezen welke gevaren de eikenprocessierups voor u en uw (huis-)dieren op kan leveren en welke acties er ondernomen worden.

De eikenprocessierups is de grijze, harige rups, die alleen in eiken leeft. Ze kunnen een bedreiging voor de volksgezondheid vormen. Als mensen of dieren in aanraking komen met de brandharen, kunnen vele allergisch lijkende reacties ontstaan op huid, ogen en luchtwegen.

Bestrijden van de rups

Wij proberen de overlast van de rups tot een minimum te beperken. Er is al gestart met het bespuiten van bomen in gebieden waarin de meeste overlast wordt verwacht. Er wordt met een biologisch middel gespoten, waardoor alleen de rupsen worden gedood. Daarbij hebben we vooraf gekeken of er beschermde vlindersoorten aanwezig zijn. De spuitwerkzaamheden worden 24 uur per dag uitgevoerd, waardoor u wellicht enige geluidsoverlast kunt ondervinden. Dit is echter van korte duur en wij vragen hiervoor uw begrip.

Meer informatie

Kijk op: www.heumen.nl/eikenprocessierups voor meer informatie.