Startpagina

 • College B&W

  CDA, D66, GroenLinks en VVD zitten in het college van Heumen. Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

  De besluiten die ze nemen staan in de besluitenlijst.

  In het coalitieakkoord 'Samen sterk en duurzaam' staan de afspraken die het huidige college heeft gemaakt voor de periode 2018-2022.

 • Gemeenteraad

  De gemeenteraad is bij veel beslissingen in en over de gemeente Heumen betrokken. Of het nu gaat over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding, parkeertarieven of subsidies voor cultuur of sport. En u kunt invloed uitoefenen op de raad. De gemeenteraad wordt bijgestaan en geadviseerd door enkele commissies.

  Heumen heeft 17 raadsleden, afkomstig van 6 politieke partijen. De gemeenteraadsleden kiest u bij de gemeenteraadsverkiezingen die iedere 4 jaar worden gehouden.

  Een week voor de vergaderingen van de raad kunt u de agenda en voorstellen inzien. Ga hiervoor naar de vergaderkalender.

 • Bekendmakingen

  De gemeente Heumen maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de gemeentepagina in de Regiodiek. Iedere week publiceren we de actuele openbare bekendmakingen ook op deze website.

  Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning en dergelijke.

  Op www.overheid.nl/overheidsinformatie vindt u ook bekendmakingen van andere overheden.

 • Vacatures

  Bekijk hier het actuele vacatureaanbod van de gemeente Heumen.

  Actuele vacatures

  Op het moment hebben wij de volgende vacature:

  Vacatures in de regio

  Voor vacatures bij andere gemeenten of andere overheidswerkgevers in de regio verwijzen wij u naar de website van Werken in Gelderland.

 • In ontwikkeling