Startpagina

 • College B&W

  CDA, D66, GroenLinks en VVD zitten in het college van Heumen. Het college vergadert op dinsdag en wordt bijgestaan door de gemeentesecretaris.

  De besluiten die ze nemen staan in de besluitenlijst.

  In het coalitieakkoord 'Samen sterk en duurzaam' staan de afspraken die het huidige college heeft gemaakt voor de periode 2018-2022.

 • Gemeenteraad

  De gemeente Heumen heeft 17 raadsleden, verdeeld over 6 politieke partijen. Iedere vier jaar vinden er gemeenteraadsverkiezingen plaats. Inwoners van de gemeente Heumen kiezen dan de gemeenteraad.

  De gemeenteraad neemt veel besluiten over de gemeente, bijvoorbeeld over onderwijs, veiligheid, onkruidbestrijding, parkeertarieven of subsidies. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, vindt een voorbespreking plaats in één van de drie commissievergaderingen. Alle informatie over raadsvergaderingen vindt u in de vergaderkalender. U bent van harte welkom om de vergaderingen van de gemeenteraad en zijn commissies bij te wonen. Heeft u vragen dan kunt u contact opnemen met de griffie.

  Wilt u inspreken bij een vergadering of gast van de raad zijn? Klik hier voor informatie.

 • Bekendmakingen

  De gemeente Heumen maakt de openbare bekendmakingen altijd officieel bekend op de gemeentepagina in de Regiodiek. Iedere week publiceren we de actuele openbare bekendmakingen ook op deze website.

  Aan de publicatie(datum) op internet kunnen geen rechten worden ontleend. De datum van de publicatie op internet zegt niets over de datum van verlening van een vergunning en dergelijke.

  Op www.overheid.nl/overheidsinformatie vindt u ook bekendmakingen van andere overheden.

 • Vacatures

  Bekijk hier het actuele vacatureaanbod van de gemeente Heumen.

  Actuele vacatures

  Op dit moment hebben wij de volgende vacature:

  Vacatures in de regio

  Voor vacatures bij andere gemeenten of andere overheidswerkgevers in de regio verwijzen wij u naar de website van Werken in Gelderland.

 • Samenwerking regio

  De gemeente Heumen voert voor haar inwoners wettelijke taken uit. Ook zorgt zij ervoor dat haar inwoners kunnen wonen, werken en recreëren. Dat kan de gemeente niet allemaal alleen realiseren. Daarom werkt zij samen met partijen in Heumen en omstreken, maar ook met andere gemeenten. Dat laatste gebeurt veelal in samenwerkingsverbanden.