Adviezen

Home > Bestuur > Adviezen

Adviezen

Hieronder vindt u de door de Burger Advies Raad uitgebrachte adviezen van 2018. 
Via het archief in de rechterkolom vindt u de adviezen van het voorgaande jaar. Adviezen die ouder zijn dan 2 jaar kunt u opvragen bij het secretariaat van de BAR.

Adviezen BAR 2019

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden