Burgerinitiatief

Home > Bestuur > Burgerinitiatief

Burgerinitiatief

Als inwoner van de gemeente Heumen heeft u rechten en kunt u uw stem laten horen. Op die manier komt de gemeenteraad nog beter te weten wat er binnen de gemeente leeft. U kunt dit doen door gebruik te maken van het inspreekrecht en via het burgerinitiatief.

Inspreekrecht

U bent als burger of vertegenwoordiger van een instelling of bedrijf van harte welkom om tijdens de commissie- en raadsvergaderingen zaken mee te geven aan de raad. Zo kunt u uw mening geven, een probleem uitleggen of een verzoek toelichten. De commissie of gemeenteraad kan dat dan eventueel meenemen in haar besluitvorming.

Bij raadsvergaderingen kunt u aan het begin van de raadsvergadering de gemeenteraad toespreken. U krijgt hiervoor maximaal vijf minuten de tijd. De raadsleden kunnen u vervolgens een verhelderende vraag stellen. Bij raadscommissies kunt u inspreken aan het begin van de vergadering of bij het van toepassing zijnde agendapunt.

Als u gebruik wilt maken van deze mogelijkheid, moet u zich op de dag van de vergadering vóór 12.00 uur aanmelden bij de raadsgriffier. Dat kan met een e-mail aan: griffie@heumen.nl. U kunt ook bellen naar (024) - 358 84 67.

Burgerinitiatief

De gemeenteraad wil graag weten wat er in uw buurt of wijk leeft. Wilt u dat de gemeenteraad zich over een idee, probleem of oplossing buigt? Met een zogenoemd burgerinitiatief kunt u een onderwerp op de raadsagenda laten plaatsen. Hierbij gelden de volgende spelregels:

  • u bent 16 jaar of ouder
  • u woont in de gemeente Heumen
  • uw agendapunt gaat over een onderwerp waar de gemeenteraad over mag beslissen
  • u heeft minstens 10 handtekeningen van Heumenaren ouder dan 16 jaar die uw initiatief ondersteunen
  • dient een voorstel in met een duidelijke omschrijving en een toelichting op het hoe en waarom van uw voorstel.

Uitgebreidere informatie vindt u in de voorwaarden en spelregels (pdf, 61 kB). Met het 'Aanvraagformulier burgerinitiatief' (pdf, 139 kB) kunt u uw burgerinitiatief aan de gemeenteraad van Heumen indienen. Stuur het formulier volledig ingevuld en ter attentie van de raadsgriffier op naar de gemeente Heumen (Postbus 200, 6580 AZ Malden).

Contact met de gemeenteraad

Uiteraard kunt u een brief sturen naar de gemeenteraad. Schrijft u een brief aan de gemeenteraad, dan moet u zich wel realiseren dat uw brief openbaar wordt gemaakt en dus voor iedereen beschikbaar is. Post voor de gemeenteraad kunt u ter attentie van de raadsgriffie sturen (Postbus 200, 6580 AZ Malden).

Alle raads- en commissieleden zijn ook bereikbaar via e-mail. U vindt de contactgegevens onder Samenstelling gemeenteraad en Raadscommissies. Wilt u een e-mail sturen aan de hele gemeenteraad? Dat kan. Uw stuurt uw e-mail dan naar de raadsgriffier: griffie@heumen.nl. De griffier zorgt voor verdere verspreiding naar de raad. Vermeld ook uw naam, adres en telefoonnummer in uw e-mail.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het inspreekrecht of burgerinitiatief? Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier via telefoonnummer (024) 358 84 67 of e-mail griffie@heumen.nl.

Raadsgriffier

T  (024) 358 84 67

E  griffie@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden