Collegebesluiten

Home > Bestuur > Collegebesluiten

Collegebesluiten

Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel kunt u de onderwerpen en bijbehorende stukken bekijken waarover het college van burgemeester en wethouders besluit.

Besluitenlijst college 11 februari 2020

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden