Fietsplan gemeente Heumen

Home > Bestuur > Fietsplan gemeente Heumen

Fietsplan gemeente Heumen

Wij willen dat de dorpen en voorzieningen in onze gemeente goed bereikbaar zijn voor al het verkeer. In het bijzonder voor de fiets. Daarnaast willen we het fietsverkeer maximaal stimuleren en de bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer voorop stellen. Deze doelen zijn in het zogenaamde Fietsplan van de gemeente Heumen opgenomen. De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 het Fietsplan gemeente Heumen vastgesteld. Vanuit dit fietsplan zijn afgelopen jaren al verschillende maatregelen uitgevoerd. Zo is bijvoorbeeld de fietsroute langs de Groesbeekseweg verbreed naar 3 meter en is de Lierseweg verhard. Ook in 2019 staan er nog een aantal maatregelen op de planning.

Bosweg – Randwijksingel

Het schelpenpad tussen beide wegen maakt onderdeel uit van het fietsnetwerk. Maatregelen op deze route hebben vooral betrekking op het verbeteren van de aansluitingen op de Bosweg en de Randwijksingel. De werkzaamheden worden uitgevoerd tussen 27 mei en 1 juli 2019. Aannemingsbedrijf Heijmans Infra B.V. voert de werkzaamheden in opdracht van de gemeente Heumen uit.

Fietspad Hessenbergseweg

Op de Hessenbergseweg maken fietsers gebruik van de rijbaan. Wij willen hier een vrijliggend fietspad aanleggen dat aansluit op het vrijliggende fietspad langs de Heumenseweg in Alverna. Bekijk het voorlopige ontwerp van de fietsroute:

Voor dit project moeten wij  nog een vergunningsprocedure doorlopen. Wij starten in 2019 met de voorbereidingen. In 2020 wordt het fietspad aangelegd.
De provincie Gelderland heeft besloten om voor dit project subsidie beschikbaar te stellen.

Wieken – Rijksweg

Tussen De Wieken en de Rijksweg loopt een verbinding die we in 2019 verbeteren. We maken  deze herkenbaarder en duidelijker.

IJkelaarstraat – Garstkampseweg

Deze wegen zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen Overasselt en Malden/Nijmegen. Er zijn hier geen voorzieningen voor fietsers aanwezig. Met het aanbrengen van rode fietsstroken worden automobilisten extra geattendeerd op de aanwezigheid van fietsers.  Dit bevordert  de veiligheid voor fietsers.
De provincie Gelderland heeft besloten om voor dit project subsidie beschikbaar te stellen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden