Fietsplan gemeente Heumen

Home > Bestuur > Fietsplan gemeente Heumen

Fietsplan gemeente Heumen

De gemeente Heumen wil dat de dorpen en voorzieningen in haar gemeente goed bereikbaar zijn voor al het verkeer en in het bijzonder voor de fiets. Daarnaast wil de gemeente het fietsverkeer binnen haar mogelijkheden maximaal stimuleren en de bereikbaarheid en veiligheid voor het langzame verkeer voorop stellen. Deze doelen zijn in het zogenaamde Fietsplan van de gemeente Heumen opgenomen. De gemeenteraad heeft op 26 mei 2016 het Fietsplan gemeente Heumen vastgesteld.

Maatregelen 2016

Hatertseweg

Langs de Hatertseweg in Malden, dichtbij de grens met Nijmegen, zijn rode fietssuggestiestroken aangebracht. De rode stroken moeten er voor zorgen dat automobilisten extra geattendeerd worden op de aanwezigheid van fietsers. Dit moet de veiligheid voor fietsers bevorderen.

Maatregelen 2017

Groesbeekseweg en Biesseltsebaan

Tussen de kruising met de Randwijksingel en de Biesseltsebaan is de fietsroute langs de Groesbeekseweg verbeterd. Over de gehele lengte ligt nu een fietspad van 3 meter breed. In het bos heeft het fietspad een lichte asfaltkleur en markering. Dit is om het fietspad in het donker zichtbaarder te maken. Daarnaast is door de gemeente Berg en Dal de fietsroute langs de Biesseltsebaan verbreed naar 2 meter. Hierdoor is er nu een goede fietsverbinding tussen Malden en Groesbeek.

Lierseweg

De Lierseweg is verhard tussen de aansluiting met de Bosweg en het Zwenkgras. Deze werkzaamheden zijn meegenomen in het project MaasWaalPad Cuijk-Nijmegen. Om de uitstraling van een zandweg zoveel mogelijk te behouden, is de verharding uitgevoerd in zandkleurig asfalt. Met deze maatregel zorgen we ervoor dat vanuit de zuidkant van Malden een directe aansluiting is op de snelfietsfietsroute.

Heiweg

Het laatste gedeelte van de Heiweg was nog onverhard. Tijdens de uitvoering van het project MaasWaalPad Cuijk-Nijmegen is dit gedeelte verhard. Fietsen op dit veelgebruikte wegvak is hierdoor aantrekkelijker geworden.

Zwenkgras – Dravik – Veldsingel

Vanuit het zuiden is er geen directe fietsverbinding naar het centrum van Malden. De route via de Lierseweg – Zwenkgras - Dravik – Veldsingel vormt een belangrijke verbinding tussen het centrum van Malden en de snelfietsroute Maaswaalpad Cuijk – Nijmegen. Met een aantal  kleine aanpassingen op de Dravik en Zwenkgras wordt fietsen op deze route comfortabeler en veiliger gemaakt.

Bosweg – Randwijksingel

Het schelpenpad tussen beide wegen maakt onderdeel uit van het fietsnetwerk. Maatregelen op deze route hebben vooral betrekking op het verbeteren van de aansluitingen op de Bosweg en de Randwijksingel. In de eerste helft van 2019 worden de werkzaamheden uitgevoerd.

Maatregelen 2018

Oosterkanaaldijk - Broekkant

De Oosterkanaal is vanuit het zuiden goed te fietsen tot aan het Stenen Hoofd. Vanaf daar is de Oosterkanaaldijk onverhard. Voor een goede fietsverbinding naar Nijmegen is verharding van dit pad gewenst.

De westelijke fietsroute richting Nijmegen wordt verder verbeterd door maatregelen te treffen op de Broekkant. Doel hierbij is om deze weg comfortabeler en veiliger te maken. Hieronder vindt u het voorlopige ontwerp van de fietsroute:

Na een aantal bijeenkomsten voor aanwonenden en andere belangstellenden begin 2018, is er een reactienota gemaakt vanuit de gemeente Heumen. Hierin leest u antwoorden op de gestelde vragen tijdens deze avonden.

Fietspad Hessenbergseweg

Op de Hessenbergseweg maken fietsers gebruik van de rijbaan. Wij willen hier een vrijliggend fietspad aanleggen dat aansluit op het vrijliggende fietspad langs de Heumenseweg in Alverna.

Maatregelen 2019

Wieken – Rijksweg

Tussen De Wieken en de Rijksweg loopt een verbinding die we in 2019 verbeteren. We willen deze verbinding herkenbaarder en duidelijker maken.

IJkelaarstraat – Garstkampseweg

Deze wegen zijn een belangrijke schakel in de verbinding tussen Overasselt en Malden/Nijmegen. Er zijn hier geen voorzieningen voor fietsers aanwezig. Met het aanbrengen van rode fietssuggestiestroken worden automobilisten extra geattendeerd op de aanwezigheid van fietsers, wat de veiligheid voor fietsers moet bevorderen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden