Gast van de Raad

Home > Bestuur > Gast van de Raad

Gast van de Raad

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar. U bent dus altijd van harte welkom. Om nog beter kennis te maken met het werk van de raad, kunt u de vergadering ook bezoeken als ‘Gast van de Raad’ voor een kijkje achter de schermen.

Als Gast van de Raad bent u welkom om 18.30 uur. U wordt ontvangen door een aantal raads- of commissieleden en een medewerker van de raadsgriffie. Zij vertellen u over de gemeente, het werk van de gemeenteraad, de manier van vergaderen en hoe besluiten worden genomen. Ook wordt er vooruitgeblikt naar de raadsvergadering van die avond: waarover moeten de raadsleden beslissen en wat komt daar allemaal bij kijken.

Na het voorprogramma woont u als gast de raadsvergadering bij vanaf de publieke tribune. Uiteraard krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Data Gast van de Raad

Iedereen is welkom om Gast van de Raad te zijn. Deelname is uiteraard gratis. Dit jaar is er nog één keer een bijeenkomst, op 29 november 2018.

Aanmelden Gast van de Raad

Wilt u graag Gast van de Raad zijn? U kunt zich tot de maandag voorafgaand aan de betreffende vergadering aanmelden via griffie@heumen.nl. Wilt u meer weten of hebt u vragen, mail dan gerust of bel naar 024 - 358 84 67.

Raadsgriffier

T (024) - 358 84 67

E griffie@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden