GroenLinks

Home > Bestuur > GroenLinks

GroenLinks

Website

www.groenlinksheumen.nl

Raadsleden

Rob Schuurman 
Ineke Gijsenbergh 
Jaap Russcher

Commissieleden

Mitra Nabizadeh
Saskia Tuinder
Marlies Peters
Hennie Grol

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden