Heumen 6e plek!

Home > Bestuur > Heumen 6e plek!

Heumen 6e plek!

Gemeente Heumen scoort goed op het gebied van duurzaamheid! In het coalitieplan staan ambitieuze plannen voor een klimaatneutrale gemeente; realistisch en concreet. Wij zijn dan ook trots op de 6e plek die we hebben behaald vanuit het onderzoek van het Gelders Energieakkoord. Op naar een klimaatneutrale gemeente!

Lees het artikel dat De Gelderlander op 2 juli hierover schreef.

Wil je weten hoe jij je steentje hieraan bij kunt dragen? Kijk op www.heumen.nl/duurzaamheid onder het kopje 'financiele mogelijkheden' voor de mogelijkheden, zoals een goedkope stimuleringslening voor duurzame maatregelen.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden