Klimaatneutraal worden – wat betekent dat?

Home > Bestuur > Klimaatneutraal worden – wat betekent dat?

Klimaatneutraal worden – wat betekent dat?

Dit vraagt dat we de komende jaren:

  • Isolatie- en energiebesparingsmaatregelen nemen die bijdragen om energie neutrale woningen te realiseren. Het doel is op alle bestaande woningen en gebouwen binnen onze gemeente minimaal energielabel B (en uiteindelijk label A)
  • Alle geschikte daken, zowel van woningen als van andere panden, vol leggen met zonnepanelen. Benieuwd of uw woning of bedrijf geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen en het opwekken van zonne-energie? De Zonatlas berekent accuraat, onafhankelijk en met actuele gegevens wat een investering in zonnepanelen u kan opleveren. 
  • Alle woningen, bedrijven en andere gebouwen stapsgewijs afkoppelen van het aardgas.

De gemeente Heumen wil hierin een voorbeeldrol vervullen. Daarnaast willen we maatschappelijke initiatieven ondersteunen en aanjagen. We maken informatie beschikbaar, zorgen voor collectieve inkoopmogelijkheden voor zonnepanelen en goedkope leningen voor duurzaamheidsmaatregelen. Ook brengen we partijen bij elkaar om gezamenlijk plannen te ontwikkelen. We doen onderzoek en huren expertise in, bijvoorbeeld voor de omschakeling naar aardgasloze wijken. Voor meer informatie, kijk onder Plan van Aanpak.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden