Landschapsontwikkeling

Home > Bestuur > Landschapsontwikkeling

Landschapsontwikkeling

Gemeente Heumen vindt het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en ideeën samen te brengen om ons landschap te ontwikkelen. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie. Heeft u een idee of initiatief? Neem contact met ons op.

Werkt u ook mee aan het landschap?

Heeft u een erf of perceel in het buitengebied? De brochure Een mooier landschap maken we samen! biedt u suggesties om uw erf, bedrijf of omgeving in te passen in het landschap. Het landschap is heel divers. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Dit noemen we ook wel landschapstypen. Het landschap in de gemeente Heumen bestaat uit diverse landschapstypen, de Maasuiterwaarden, oeverwallen, kommen en bossen. Wilt u ook weten in welk landschapstype u woont? Op de website van Landschapsbeheer Gelderland kunt op uw locatie op de kaart klikken voor meer informatie of uw adres invoeren.

Wilt u de handen uit de mouwen steken? Doe dan mee met de activiteiten van Lierdal Actief of het Erfgoedplatform of aan onderstaande activiteiten:

Heggenvlechten en snoeien

Heggenvlechten is niet moeilijk en iedereen kan het relatief snel leren! Zaterdag 17 februari en 17 maart van 10.00-14.00 uur zal gevlochten worden op een houtwal op het terrein 'Heumen Noord' en zoals altijd is doorgang afhankelijk van het weer: geen sneeuw en/of strenge vorst!
Ook gaan we 24 februari hoogstamsnoeien en 3 maart knotten.Na een instructie kunnen we de eerste bomen meteen onder handen nemen. Verzamelen uiterlijk om 10.00 uur aan het begin van de Baron van Brakelstraat in Nederasselt (tegenover Kadans). Graag wel even aanmelden bij Jef Gielen van Landschapsbeheer, tel. 06-41699711.

Natuurwerkdag

Zaterdag 4 november werd de jaarlijkse Natuurwerkdag gehouden. Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Jong en oud werkten mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap.

De gemeente vindt het belangrijk het onderhoud van landschap door vrijwilligers te stimuleren en waardeert de inzet van de vrijwilligers. Er waren ook in onze gemeente vele locaties beschikbaar, zoals het Lierdal ten zuiden van Malden, de heemtuin in Malden, het dassengebied Heumen-Noord, bij de scouting St. Walrick en in de Overasseltse vennen. Er werden bijvoorbeeld heggen geknipt of gevlochten, snoeihout opgeruimd en geplagd.

Oogstfeest

Zaterdag 30 september vond het jaarlijkse oogstfeest in De Elshof plaats. Door de late vorst in het voorjaar, waren er geen appels om te plukken, maar er was genoeg te doen!

Bestaande initiatieven en projecten

Wilt u meer weten over bestaande initiatieven en projecten in de gemeente? Bekijk dan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Een aantal actuele projecten zijn:

Beleid

De gemeente Heumen heeft samen met een aantal buurgemeenten een gezamenlijk Gebiedsuitvoeringsprogramma Maas en Waal (GUP) voor het buitengebied opgesteld en per gemeente uitgewerkt in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Subsidies

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking kan komen voor ondersteuning door de gemeente in de vorm van advies, samenwerking of financiering? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u de weg wijzen naar subsidieprogramma's bij gemeente, provincie of rijk.

Contact

Marieke Bos
Beleidsmedewerker groenbeheer (afd. Bouwen, Milieu en Leefomgeving)
MBos@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden