Landschapsontwikkeling

Home > Bestuur > Landschapsontwikkeling

Landschapsontwikkeling

Gemeente Heumen vindt het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en ideeën samen te brengen om ons landschap te ontwikkelen. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie. Heeft u een idee of initiatief? Neem contact met ons op.

Nieuws

Aanmelden project ‘Landschapsimpuls’ kan nog

Op dinsdag 12 juni was er een informatieavond in Overasselt over het aanleggen van hoogstamboomgaarden of bijvoorbeeld een vogelbosje op uw eigen terrein. Heeft u de avond gemist maar wilt u wel graag deelnemen hieraan? Geen probleem: U kunt zich nog tot 1 augustus aanmelden.

Inwoners kunnen via dit project hun terreinen in het buitengebied met subsidie verfraaien met landschappelijk passende beplanting. U kunt hierbij denken aan laan- of knotbomen, struweelhaag, elzensingel of hoogstamfruitbomen of een combinatie van deze landschapselementen.

Wanneer kunt u meedoen?

Voorwaarde voor deelname is dat er minimaal 50 meter struweelhaag, 15 hoogstamfruit-bomen, 20 laan- of knotbomen of 10 are bosplantsoen aangelegd kunnen worden op uw terrein. Kleinschalige beplanting op het erf komt niet in aanmerking voor subsidie. Na aanmelding krijgt de bewoner een vrijblijvend bezoek van een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG). Samen bekijken en bespreken zij de wensen voor het terrein, de grond en de aanwezige beplanting. Dit leidt tot een kosteloos beplantingsplan, waarmee tegen een sterk gereduceerde prijs plantmateriaal kan worden aangeschaft via SLG. Aansluitend gaan de deelnemers zelf in het najaar 2018 aan de slag met de aanplant.

Aanmelden

Aanmelden voor dit project kan via de website: www.landschapsbeheergelderland.nl of u kunt contact opnemen met Freek Aalbers van SLG via telefoonnummer: 026 - 353 74 44.

Wilt u de handen uit de mouwen steken? Doe dan mee met de activiteiten van Lierdal Actief of het Erfgoedplatform of aan onderstaande activiteiten:

Natuurwerkdag

De natuurwerkdag is altijd in het najaar. Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Jong en oud werkten mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap.

De gemeente vindt het belangrijk het onderhoud van landschap door vrijwilligers te stimuleren en waardeert de inzet van de vrijwilligers. Er waren ook in onze gemeente vele locaties beschikbaar, zoals het Lierdal ten zuiden van Malden, de heemtuin in Malden, het dassengebied Heumen-Noord, bij de scouting St. Walrick en in de Overasseltse vennen. Er werden bijvoorbeeld heggen geknipt of gevlochten, snoeihout opgeruimd en geplagd.

Bestaande initiatieven en projecten

Wilt u meer weten over bestaande initiatieven en projecten in de gemeente? Bekijk dan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Een aantal actuele projecten zijn:

Beleid

De gemeente Heumen heeft samen met een aantal buurgemeenten een gezamenlijk Gebiedsuitvoeringsprogramma Maas en Waal (GUP) voor het buitengebied opgesteld en per gemeente uitgewerkt in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Subsidies

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking kan komen voor ondersteuning door de gemeente in de vorm van advies, samenwerking of financiering? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u de weg wijzen naar subsidieprogramma's bij gemeente, provincie of rijk.

Contact

Marieke Bos
Beleidsmedewerker groenbeheer (afd. Bouwen, Milieu en Leefomgeving)
14 024
MBos@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden