Landschapsontwikkeling

Home > Bestuur > Landschapsontwikkeling

Landschapsontwikkeling

Gemeente Heumen vindt het belangrijk om nieuwe ontwikkelingen, initiatieven en ideeën samen te brengen om ons landschap te ontwikkelen. Op deze pagina vindt u daarover meer informatie. Heeft u een idee of initiatief? Neem contact met ons op.

Nieuws

Landschapsconferentie

De jaarlijkse landschapsconferentie is dit jaar op woensdag 27 juni 2018 van 18.00 t/m 21.30 uur in de heemtuin Bosweg 8a te Malden.

Achtergrond

In 2014 zijn we gestart met de eerste landschapsconferentie en hebben we ideeën opgehaald voor het Heumens landschap. Deze zijn verwerkt in het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) 2014-2018. Na vier jaar kunnen we terugkijken op een mooi resultaat! Een goed moment om hier tijdens de conferentie op terug te kijken. Daarna komt ook de vraag wat de wensen en ontwikkelingen zijn voor het landschap. Bijvoorbeeld thema’s zoals biodiversiteit, erfgoed, inzet van vrijwilligers.

Aanmelden

Het programma volgt nog op deze site maar u kunt zich alvast aanmelden bij Marieke Bos via: mbos@heumen.nl

Werkt u ook mee aan het landschap?

Heeft u een erf of perceel in het buitengebied? De brochure Een mooier landschap maken we samen! biedt u suggesties om uw erf, bedrijf of omgeving in te passen in het landschap. Het landschap is heel divers. Elk gebied heeft zijn eigen kenmerken. Dit noemen we ook wel landschapstypen. Het landschap in de gemeente Heumen bestaat uit diverse landschapstypen, de Maasuiterwaarden, oeverwallen, kommen en bossen. Wilt u ook weten in welk landschapstype u woont? Op de website van Landschapsbeheer Gelderland kunt op uw locatie op de kaart klikken voor meer informatie of uw adres invoeren.

Wilt u de handen uit de mouwen steken? Doe dan mee met de activiteiten van Lierdal Actief of het Erfgoedplatform of aan onderstaande activiteiten:

Natuurwerkdag

De natuurwerkdag is altijd in het najaar. Dit is een initiatief van Landschapsbeheer Nederland. Jong en oud werkten mee aan het behoud en herstel van natuur en landschap.

De gemeente vindt het belangrijk het onderhoud van landschap door vrijwilligers te stimuleren en waardeert de inzet van de vrijwilligers. Er waren ook in onze gemeente vele locaties beschikbaar, zoals het Lierdal ten zuiden van Malden, de heemtuin in Malden, het dassengebied Heumen-Noord, bij de scouting St. Walrick en in de Overasseltse vennen. Er werden bijvoorbeeld heggen geknipt of gevlochten, snoeihout opgeruimd en geplagd.

Bestaande initiatieven en projecten

Wilt u meer weten over bestaande initiatieven en projecten in de gemeente? Bekijk dan het Landschapsontwikkelingsplan (LOP). Een aantal actuele projecten zijn:

Beleid

De gemeente Heumen heeft samen met een aantal buurgemeenten een gezamenlijk Gebiedsuitvoeringsprogramma Maas en Waal (GUP) voor het buitengebied opgesteld en per gemeente uitgewerkt in een Landschapsontwikkelingsplan (LOP).

Subsidies

Wilt u weten of uw initiatief in aanmerking kan komen voor ondersteuning door de gemeente in de vorm van advies, samenwerking of financiering? Neem dan contact met ons op. Wij kunnen u de weg wijzen naar subsidieprogramma's bij gemeente, provincie of rijk.

Contact

Marieke Bos
Beleidsmedewerker groenbeheer (afd. Bouwen, Milieu en Leefomgeving)
MBos@heumen.nl

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden