Maarten Schoenaker

Home > Bestuur > Maarten Schoenaker

Maarten Schoenaker

Wethouder

4de loco-burgemeester

Contactgegevens

Telefoon 14 - 024
E-mail bestuurssecretariaat@heumen.nl

Portefeuille

  • Financiën, inclusief grondexploitaties
  • Economische zaken
  • Recreatie, toerisme en erfgoed
  • Sport

Nevenfuncties

  • Consultant O2Workflow BV – Malden (bezoldigd)
  • Voorzitter Kerkrentmeesters / ouderling Protestantse Gemeente Heumen – Heumen (onbezoldigd)
  • AB van het gemeenschappelijk orgaan en de raad van advies RvN@

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden