MaasWaalPad (snelfietsroute)

Home > Bestuur > MaasWaalPad (snelfietsroute)

MaasWaalPad (snelfietsroute)

Eén van de redenen voor de aanleg het MaasWaalpad (tussen Nijmegen, Malden, Mook en Cuijk) is om het fietsen van huis naar werk of studie te stimuleren. Veel mensen rijden daarbij korte afstanden met de auto. Dit autogebruik draagt bij aan de dagelijkse files in de regio. Het MaasWaalpad biedt een gezond en prettig alternatief.

Eind 2017 is het Heumense deel van de snelfietsroute ‘MaasWaalpad’ aangelegd. Het gaat om het gedeelte vanaf de Scheidingsweg, Witteweg, Bosweg, Kuilseweg, Middelweg en Lindenlaan. Met de komst van deze snelfietsroute is er een nieuwe verkeerssituatie ontstaan. Hierbij gelden onderstaande spelregels.

Fietser heeft voorrang

Het uitgangspunt van de snelfietsroute is dat de gebruiker met een directe verbinding van A naar B gaat. Dit betekent dat de fietser op de snelfietsroute voorrang heeft. Er is één uitzondering, alleen bij de kruising met de Scheidingsweg heeft de fietser geen voorrang. Op de andere kruisingen, Groesbeekseweg in Malden, de Ringbaan en Lindenlaan in Molenhoek, heeft het verkeer op de fietsroute dus wel voorrang!  

Dit is aangegeven met markeringen en verkeersborden en ook met de rode kleur van het asfalt. Bovendien liggen de kruisingen iets hoger waardoor het extra opvalt. Voor automobilisten die de snelfietsroute kruisen, is het van belang dat zij vaart minderen en voorrang verlenen bij het naderen van het kruispunt!

Middelweg ‘auto te gast’

De Middelweg is onderdeel van de snelfietsroute en is heringericht als een zogenaamde fietsstraat. Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens autoverkeer is toegestaan. De auto is te gast en dient zich aan het fietsverkeer aan te passen. De toegestane snelheid in de Middelweg is maximaal 30 kilometer per uur en geldt voor alle weggebruikers.

Het verkeer op de Middelweg heeft voorrang op alle aansluitende wegen. De aansluitingen van de zijwegen zijn uitgevoerd als een uitrit-constructie. Hierbij geldt de regel, dat je als bestuurder bij het uitrijden van de uitrit al het overige verkeer voor moet laten gaan. Dus ook als je van rechts komt!
Om de functie van fietsstraat te verduidelijken worden er borden geplaatst met de aanduiding ‘fietsstraat, auto te gast’.    

Reacties - kleine verbeteringen

Na de aanleg en ingebruikname van het MaasWaalpad is er een aantal opmerkingen van inwoners en gebruikers gekomen op de inrichting en het gebruik gewijzigde (verkeers)situatie. De projectgroep heeft deze opmerkingen zorgvuldig beoordeeld en besloten om een aantal verbeterpunten door te voeren. De ontvangen vragen en opmerkingen zijn gebundeld in een reactienota (pdf, 362 kB), zoals ook eerder in het ontwerpproces is gedaan. We blijven het gebruik en de inrichting van het MaasWaalpad nauwkeurig volgen.

Respect voor elkaar

Verkeersveiligheid valt of staat bij het rijgedrag van de verkeersdeelnemer. Helaas hebben wij geconstateerd dat in de praktijk  niet alle verkeersdeelnemers zich houden aan de voorrangregels. Op een aantal punten nemen wij aanvullende maatregelen.

Een voorbeeld daarvan is dat op het kruispunt Ringbaan zijn stopborden geplaatst. Dit betekent dat de (auto)bestuurder die het bord nadert, moét stoppen en voorrang verlenen aan alle bestuurders op de snelfietsroute. We doen een oproep aan iedereen om rekening met elkaar te houden en de verkeersregels in acht te nemen. Iedere verkeersdeelnemer heeft daarin een eigen verantwoordelijkheid.

Informatie en contact

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joke Batelaan (projectleider namens de gemeente Heumen). U kunt haar bereiken via telefoonnummer 14 024. Tevens vindt u meer informatie op: www.cuijknijmegen.nl.

Ontwerp- en participatieproces

Er zijn verschillende participatiebijeenkomsten gehouden om tot een ontwerp te komen:

Bekijk de gehele route op de overzichtskaart en het definitieve ontwerp toegespitst naar 14 detailkaarten.

Achtergrond

Het realiseren van deze snelfietsroute is financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland, Noord-Brabant en de gemeenten Nijmegen, Heumen, Mook/Middelaar en Cuijk. De gemeenten Heumen en Mook/Middelaar hebben besloten het gedeelte op hun grondgebied gezamenlijk op te pakken. Dit betreft het traject: Scheidingsweg, Witteweg, Bosweg, Kuilseweg, Ringbaan, Middelweg en Lindenlaan. Onder het spoor in Mook komt een fietstunnel. Deze gaat via een nieuw aan te leggen fietsbrug over de Maas naar Cuijk. De realisatie van de fietstunnel en de fietsbrug is een apart deel van het project.

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden