Nieuwsberichten

Home > Bestuur > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Vergadering gemeenteraad: donderdag 19 december

  (10-12-2019)

  Op donderdag 19 december vergadert de gemeenteraad voor de laatste keer in 2019. Omdat er veel punten op de agenda staan, begint de raadsvergadering om 18.00 uur. De locatie is zoals altijd de Raadzaal van het gemeentehuis.

 • Uit het college: 3 december

  (04-12-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na elke vergadering een vastgestelde besluitenlijst met de onderwerpen waarover het college de week ervóór een besluit genomen heeft.

 • Vergaderingen raadscommissies december

  (03-12-2019)

  De komende weken bereiden de raadscommissies de raadsvergadering van 19 december voor. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder ziet u wanneer en waarover de raadscommissies vergaderen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

 • Uit de gemeenteraad van 28 november 2019

  (03-12-2019)

  Op donderdag 28 november vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Zoals bij elke vergadering mogen inwoners gebruikmaken van het inspreekrecht. Een inwoner sprak over zonneparken in onze gemeente.

 • Uit het college: 26 november 2019

  (28-11-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na elke vergadering een vastgestelde besluitenlijst met de onderwerpen waarover het college de week ervoor een besluit genomen heeft.

 • Uit het college: 19 november

  (20-11-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders vergadert wekelijks op dinsdagochtend. De vergaderingen zijn besloten, u mag er niet bij aanwezig zijn. Wel verschijnt na elke vergadering een vastgestelde besluitenlijst met de onderwerpen waarover het college de week ervóór een besluit genomen heeft.

 • Uit de gemeenteraad: 5 november 2019

  (11-11-2019)

  Op dinsdag 5 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2020 vastgesteld. De gemeenteraad geeft het college hiermee de mogelijkheid om de vastgestelde bedragen uit te geven aan de onderwerpen en activiteiten in de begroting.

 • Uit de gemeenteraad: 26 september

  (01-10-2019)

  Donderdag 26 september vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Dit was de eerste vergadering na  de zomervakantie. Zoals bij elke vergadering mogen inwoners gebruik maken van het inspreekrecht. Vijf  inwoners maakten hier gebruik van en spraken in over het algemeen belang besluit voor het nieuwe sportcentrum in Malden en het landschapsontwikkelingsplan.

 • Uit de gemeenteraad: 4 juli

  (10-07-2019)

  Op donderdag 4 juli vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Dit was de laatste vergadering voor de zomervakantie. Op de agenda stonden onder meer de programmarekening en de kadernota. Zoals bij elke vergadering mogen inwoners gebruikmaken van het inspreekrecht. Eén inwoner deed dit en gaf zijn visie op grootschalige duurzame energie in onze gemeente.

 • Gemeenteraad met zomerreces

  (10-07-2019)

  De gemeenteraad gaat met zomerreces. Dit betekent dat er de komende weken geen commissie- en raadsvergaderingen plaatsvinden. De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is op 26 september.

 • Uit de gemeenteraad: 27 juni 2019

  (01-07-2019)

  Op donderdag 27 juni vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Op de agenda stonden onder andere de aanstelling van een nieuwe accountant, woonruimte en de Regionale Energiestrategie (RES).

 • Jaarrekening 2018 aangeboden aan gemeenteraad

  (25-06-2019)

  Het college van burgemeester en wethouders heeft de jaarrekening over het boekjaar 2018 aangeboden aan de gemeenteraad. De gemeente Heumen sluit 2018 positief af met een resultaat van € 279.175. De gemeenteraad bespreekt de jaarrekening op 4 juli. Na vaststelling in de raad wordt de jaarrekening naar de Provincie doorgestuurd voor goedkeuring.

 • Nieuwe raadsgriffier en nieuwe raadsadviseur benoemd

  (12-06-2019)

  Vanaf 6 juni heeft de gemeenteraad van Heumen een nieuwe raadsgriffier: Yanne Weijers. Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad met enthousiasme ingestemd met haar benoeming. Tijdens dezelfde vergadering werd Jan van der Aa benoemd tot raadsadviseur.

 • René Waas geïnstalleerd als wethouder

  (04-06-2018)

  Tijdens de vergadering van maandag 4 juni benoemde de gemeenteraad René Waas (VVD) als wethouder van de gemeente Heumen. René Waas is de vierde wethouder. Met zijn komst is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen compleet.

 • Nieuwe wethouders geïnstalleerd

  (26-04-2018)

  Donderdagavond 26 april zijn in het gemeentehuis drie nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. Maarten Schoenaker (CDA), Frank Eetgerink (D66) en Leo Bosland (GroenLinks) zijn door de gemeenteraad benoemd en beëdigd door burgemeester Mittendorff. De voordracht van kandidaat-wethouder René Waas (VVD) is op verzoek van de VVD-fractievoorzitter uitgesteld tot de raadsvergadering van 31 mei.

 • Coalitieakkoord bereikt: ‘Samen sterk en duurzaam’

  (26-04-2018)

  CDA, D66, GroenLinks en VVD hebben een coalitieakkoord bereikt. Afgelopen donderdag 26 april presenteerden zij hun plannen voor 2018- 2022 aan de pers en later aan de gemeenteraad. Het betrekken van inwoners en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s in het coalitieakkoord.

 • Burger Advies Raad: onderzoek keukentafelgesprekken

  (10-04-2018)

  De Burgeradviesraad (BAR) van de gemeente Heumen heeft onderzoek gedaan naar de ervaringen van inwoners met het ‘keukentafelgesprek’. In dit artikel kunt u de belangrijkste conclusies van het onderzoek lezen.

Archief

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden