Nieuwsberichten

Home > Bestuur > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen in mei

  (11-05-2020)

  De komende weken bereiden de raads- en commissieleden de raadsvergadering van 4 juni voor. Dit doen zij door middel van een beeldvormende en oordeelsvormende vergadering. Vanwege de maatregelen in het kader van de bestrijding van het Coronavirus is dit een vergadering in digitale vorm. U bent van harte welkom om deze vergaderingen te volgen. De vergaderingen starten om 20.00 uur.

 • Beeldvormende en oordeelsvormende vergaderingen april vervallen

  (23-03-2020)

  De beeldvormende vergadering van 2 april en de oordeelsvormende vergadering van 9 april zijn geannuleerd in verband met de maatregelen rondom het coronavirus. Een vervangende datum is nog niet bekend, deze wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt.

 • Vergadering gemeenteraad: donderdag 26 maart

  (17-03-2020)

  Op donderdag 26 maart vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Malden. In verband met het coronavirus is deze vergadering niet voor publiek toegankelijk. U kunt de vergadering live beluisteren via internet.

 • Beeldvormende en Oordeelsvormende vergaderingen maart

  (24-02-2020)

  De komende weken bereiden de raads- en commissieleden de raadsvergadering van 26 maart voor door middel van een Beeldvormende en Oordeelsvormende vergadering. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis.

 • Vergadering gemeenteraad: 20 februari

  (12-02-2020)

  Op donderdag 20 februari vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Malden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda staat het raadsvoorstel ‘Woningbouw in Heumen; ambitie, programma en locaties’.

 • Druk bezochte raadsvergadering van 30 januari over duurzame energie

  (12-02-2020)

  Bij de raadsvergadering van 30 januari was er zoveel belangstelling voor de ruimtelijke visie duurzame energie, dat niet iedereen die dat wilde in het gemeentehuis plaats kon nemen. Helaas moesten we een groot aantal mensen teleurstellen. Burgemeester Mittendorff heeft de betreffende inwoners laten weten dat zij via de website van de gemeente de vergadering konden volgen. Ook heeft zij toegezegd dat er een duidelijke terugkoppeling zou komen van wat er in de vergadering aan de orde is geweest.

 • 30 januari: vergadering gemeenteraad

  (21-01-2020)

  Op donderdag 30 januari vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer dit jaar. De vergadering vindt plaats om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Malden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 • Oordeelsvormende vergadering 16 januari

  (08-01-2020)

  Op donderdag 16 januari bereiden de raads- en commissieleden door middel van een oordeelsvormende vergadering de raadsvergadering van 30 januari voor. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. De vergadering start om 20.00 uur in het gemeentehuis. De volgende raadsvoorstellen worden besproken.

 • Vergadering gemeenteraad: donderdag 19 december

  (10-12-2019)

  Op donderdag 19 december vergadert de gemeenteraad voor de laatste keer in 2019. Omdat er veel punten op de agenda staan, begint de raadsvergadering om 18.00 uur. De locatie is zoals altijd de Raadzaal van het gemeentehuis.

 • Vergaderingen raadscommissies december

  (03-12-2019)

  De komende weken bereiden de raadscommissies de raadsvergadering van 19 december voor. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Hieronder ziet u wanneer en waarover de raadscommissies vergaderen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

 • Meerjarenbegroting 2020-2023

  (30-10-2019)

  Het college van onze gemeente heeft de meerjarenbegroting voor de periode 2020-2023 aangeboden aan de gemeenteraad. In de begroting is het beleid van de gemeente voor de komende jaren opgenomen. Belangrijke aandachtspunten blijven, net als in 2019, de opgaven rondom duurzaam energiegebruik en de ontwikkelingen in het sociaal domein. Op dinsdag 5 november staat de begroting op de agenda van de gemeenteraad.

 • Aankondiging begrotingsraad op 5 november

  (30-10-2019)

  Op dinsdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2020. De begroting is de te vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de kalender op 5 november. De vergadering begint om 17.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

 • Uit de gemeenteraad: 6 juni

  (12-06-2019)

  Op donderdag 6 juni vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Aan het begin van de vergadering is gebruikgemaakt van het inspreekrecht. Twee inwoners hebben gesproken over de conceptvisie duurzame energie. Zij spraken zich uit over de plaatsing van windmolens in onze gemeente. Een andere inspreker sprak over de toekomst van de lokale omroep.

 • Vergaderingen raad en commissies in juni

  (04-06-2019)

  Donderdagavond 27 juni vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere: verkoop monumentale molens, woningsplitsing in de kernen en startnotitie regionale energietransitie. Ter voorbereiding hierop bereiden de commissies de raadsvergadering voor. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

 • Vergaderen over regionale samenwerking

  (22-05-2019)

  De gemeente Heumen werkt veel samen met andere organisaties. Een aantal van die samenwerkingen is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). In deze tijd van het jaar bieden de gemeenschappelijke regelingen hun jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar aan de gemeenteraad aan. Volgens de wet moet de gemeenteraad een reactie geven op deze plannen.

 • 22 januari: vergadering Burger Advies Raad

  (16-01-2019)

  Dinsdag 22 januari is er een vergadering van de Burger Advies Raad. De vergadering begint om 19.15 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

 • Uit de gemeenteraad: programmabegroting 2019

  (07-11-2018)

  Op dinsdag 6 november heeft de gemeenteraad van Heumen de programmabegroting voor 2019 unaniem vastgesteld. De gemeenteraad stemt hiermee in met de plannen van het college van burgemeester en wethouders  voor 2019 en stelt de benodigde financiële middelen beschikbaar.

 • College met zomerreces

  (23-07-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders is met zomerreces. Dit betekent dat er de komende weken geen collegevergaderingen zijn. De eerstvolgende vergadering van het college is op 21 augustus.

 • Jaarrekening 2017

  (18-06-2018)

  In de jaarrekening laat het college van B&W van de gemeente Heumen zien wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen en hoe het budget van de gemeente daadwerkelijk is besteed.

 • Geef u op als Gast van de Raad

  (30-01-2018)

  De gemeenteraad van Heumen start met een nieuw initiatief waarbij u tijdens de raadsvergadering ‘Gast van de Raad’ kan zijn! Bent u als inwoner van de gemeente Heumen of andere belangstellende benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan op als gast voor de raadsvergadering van 22 februari.

 • Spreekuur college van burgemeester en wethouders

  (29-01-2018)

  Wilt u een gesprek met de burgemeester of een wethouder? Dat kan. Iedere maandag van 17.00 tot 18.00 uur is er een spreekuur voor onze inwoners in het gemeentehuis. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 024 – 358 83 36. Geef in het kort aan waarover u wilt praten. Wij zorgen dan dat de juiste personen bij uw gesprek aanwezig zijn.

 • Vergaderingen van de gemeenteraad live meeluisteren

  (06-06-2017)

  Kunt u niet naar de raadsvergadering toekomen maar wilt u wel graag weten wat er wordt besproken? U kunt de raadsvergadering voortaan live meeluisteren.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden