Nieuwsberichten

Home > Bestuur > Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Vergaderingen raadscommissies november

  (05-11-2019)

  De komende weken bereiden de raadscommissies de raadsvergadering van 28 november voor. U bent van harte welkom om aanwezig te zijn bij de vergaderingen van de commissies. Hieronder ziet u wanneer en waarover ze vergaderen. De vergaderingen starten om 20.00 uur in het gemeentehuis. 

 • Aankondiging begrotingsraad op 5 november

  (30-10-2019)

  Op dinsdag 5 november vergadert de gemeenteraad over de begroting voor 2020. De begroting is de te vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender. Klik in de kalender op 5 november. De vergadering begint om 17.00 uur en vindt plaats in de Raadzaal van het gemeentehuis.

 • Vergadering gemeenteraad: donderdag 26 september

  (16-09-2019)

  Op donderdagavond 26 september vergadert de gemeenteraad voor de eerste keer na het zomerreces. De vergadering begint om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Malden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda staat onder andere de aanpassing van de legesverordening.

 • Vergadering gemeenteraad: donderdag 4 juli

  (25-06-2019)

  Op donderdagavond 4 juli vergadert de gemeenteraad van Heumen voor de laatste keer voor het zomerreces. Op de agenda staan 2 belangrijke punten: de programmarekening en de kadernota. De vergadering begint om 17.00 uur in de raadszaal van het gemeentehuis. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn.

 • Uit de gemeenteraad: 6 juni

  (12-06-2019)

  Op donderdag 6 juni vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Aan het begin van de vergadering is gebruikgemaakt van het inspreekrecht. Twee inwoners hebben gesproken over de conceptvisie duurzame energie. Zij spraken zich uit over de plaatsing van windmolens in onze gemeente. Een andere inspreker sprak over de toekomst van de lokale omroep.

 • Vergaderingen raad en commissies in juni

  (04-06-2019)

  Donderdagavond 27 juni vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis. Op de agenda staat onder andere: verkoop monumentale molens, woningsplitsing in de kernen en startnotitie regionale energietransitie. Ter voorbereiding hierop bereiden de commissies de raadsvergadering voor. U bent van harte welkom om aan te sluiten.

 • Vergaderen over regionale samenwerking

  (22-05-2019)

  De gemeente Heumen werkt veel samen met andere organisaties. Een aantal van die samenwerkingen is gebaseerd op de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). In deze tijd van het jaar bieden de gemeenschappelijke regelingen hun jaarrekening over het afgelopen jaar en de begroting voor het komende jaar aan de gemeenteraad aan. Volgens de wet moet de gemeenteraad een reactie geven op deze plannen.

 • 28 maart: vergadering gemeenteraad

  (20-03-2019)

  Op donderdag 28 maart vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Malden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda staat het bestemmingsplan Garstkampsestraat 2A.

 • Vergadering gemeenteraad: donderdag 28 februari

  (19-02-2019)

  Op donderdag 28 februari vergadert de gemeenteraad om 20.00 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis in Malden. U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Op de agenda staat het ambitiedocument Omgevingswet.

 • 17 januari: raadscommissie Sociale Leefomgeving

  (16-01-2019)

  Donderdag 17 januari is er een vergadering van de raadscommissie Sociale Leefomgeving. De vergadering begint om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

 • 22 januari: vergadering Burger Advies Raad

  (16-01-2019)

  Dinsdag 22 januari is er een vergadering van de Burger Advies Raad. De vergadering begint om 19.15 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

 • 6 december: raadscommissie Bestuur en Organisatie

  (02-12-2018)

  Donderdag 6 december vergadert de raadscommissie Bestuur en Organisatie om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

 • 4 december: raadscommissie Fysieke Leefomgeving

  (02-12-2018)

  Dinsdag 4 december vergadert de raadscommissie Fysieke Leefomgeving om 20.00 uur in het gemeentehuis. U bent van harte welkom om bij de vergadering aanwezig te zijn.

 • Uit de gemeenteraad: programmabegroting 2019

  (07-11-2018)

  Op dinsdag 6 november heeft de gemeenteraad van Heumen de programmabegroting voor 2019 unaniem vastgesteld. De gemeenteraad stemt hiermee in met de plannen van het college van burgemeester en wethouders  voor 2019 en stelt de benodigde financiële middelen beschikbaar.

 • College met zomerreces

  (23-07-2018)

  Het college van burgemeester en wethouders is met zomerreces. Dit betekent dat er de komende weken geen collegevergaderingen zijn. De eerstvolgende vergadering van het college is op 21 augustus.

 • Gemeenteraad met zomerreces

  (03-07-2018)

  De gemeenteraad gaat met zomerreces. Dit betekent dat er de komende weken geen commissie- en raadsvergaderingen plaatsvinden. De eerstvolgende vergadering van de gemeenteraad is op 27 september.

 • Jaarrekening 2017

  (18-06-2018)

  In de jaarrekening laat het college van B&W van de gemeente Heumen zien wat er van de plannen uit de begroting terecht is gekomen en hoe het budget van de gemeente daadwerkelijk is besteed.

 • Geef u op als Gast van de Raad

  (30-01-2018)

  De gemeenteraad van Heumen start met een nieuw initiatief waarbij u tijdens de raadsvergadering ‘Gast van de Raad’ kan zijn! Bent u als inwoner van de gemeente Heumen of andere belangstellende benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan op als gast voor de raadsvergadering van 22 februari.

 • Spreekuur college van burgemeester en wethouders

  (29-01-2018)

  Wilt u een gesprek met de burgemeester of een wethouder? Dat kan. Iedere maandag van 17.00 tot 18.00 uur is er een spreekuur voor onze inwoners in het gemeentehuis. U kunt telefonisch een afspraak maken via telefoonnummer 024 – 358 83 36. Geef in het kort aan waarover u wilt praten. Wij zorgen dan dat de juiste personen bij uw gesprek aanwezig zijn.

 • Vergaderingen van de gemeenteraad live meeluisteren

  (06-06-2017)

  Kunt u niet naar de raadsvergadering toekomen maar wilt u wel graag weten wat er wordt besproken? U kunt de raadsvergadering voortaan live meeluisteren.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden