Coalitieakkoord bereikt: ‘Samen sterk en duurzaam’

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Coalitieakkoord bereikt: ‘Samen sterk en duurzaam’

Coalitieakkoord bereikt: ‘Samen sterk en duurzaam’

CDA, D66, GroenLinks en VVD hebben een coalitieakkoord bereikt. Afgelopen donderdag 26 april presenteerden zij hun plannen voor 2018- 2022 aan de pers en later aan de gemeenteraad. Het betrekken van inwoners en duurzaamheid zijn belangrijke thema’s in het coalitieakkoord.

Coalitieakkoord ‘Samen sterk en duurzaam’

Het coalitieakkoord met de titel ‘Samen sterk en duurzaam’ (pdf, 269 kB) beschrijft de opgaven en ambities voor de komende raadsperiode. De coalitie is van mening dat iedereen ruimte moet krijgen voor inbreng; de samenleving en alle partijen in de gemeenteraad. “We hebben dan ook bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen, dat we samen met inwoners en partners gaan concretiseren en voorál uitvoeren. Samen met het college en de gemeenteraad geven we richting, we inspireren met voorbeeldgedrag en zorgen voor verbinding.”

Samen sterk en duurzaam

De coalitie juicht initiatieven in de samenleving toe. Samen met inwoners willen de partijen bouwen aan een verbonden gemeenschap waarin niemand in de kou blijft staan. De coalitie streeft naar open en transparante communicatie. De gemeente Heumen blijft een zelfstandige gemeente. Regionale samenwerking is steeds belangrijk. De coalitie draagt hier actief aan bij.

Speerpunten

De inhoudelijke speerpunten van het coalitieakkoord liggen onder andere op het terrein van inwonerparticipatie, zorg, duurzaamheid, wonen, voorzieningen en financiën.

Inwonerparticipatie: aan de slag

Het betrekken van inwoners is een speerpunt voor de komende bestuursperiode. De coalitie wil inwoners en partners meer ruimte bieden, door hen vroegtijdig te betrekken en in gesprek te gaan. De coalitie gaat experimenteren met nieuwe werkwijzen en methoden van inwonerparticpatie.

Zorg: doen wat nodig is

De coalitie streeft ernaar dat Heumenaren de hulp en zorg krijgen die nodig is. Goede zorg zonder wachtlijsten. De coalitie wil dat ook kinderen, jongeren, senioren, mensen met dementie en mensen met een beperking mee kunnen doen in de Heumense samenleving.

Duurzaamheid: klimaatneutraal Heumen in 2050

De coalitie streeft naar een duurzame samenleving, om ook voor toekomstige generaties een wereld achter te laten die leefbaar is. Ze gaan onder andere aan de slag met educatieve programma’s op basisscholen, verruiming mogelijkheden zonnepanelenproject, duurzaamheidslening voor inwoners en bedrijven, energie neutrale bedrijventerreinen en windmolens.

Wonen: jongeren, starters en ouderen

De coalitie wil meer starters, jongeren en ouderen een goede woonplek bieden. Door meer woningen voor deze doelgroepen te bouwen of bestaande gebouwen hiertoe te transformeren.

Voorzieningen: meedoen en verbinding

Inwoners moeten kunnen meedoen en zich verbonden voelen. Goede voorzieningen zijn hiervoor van belang. De bestaande sportvoorzieningen en dorpshuizen wil de coalitie in stand houden.

Financiën: sluitende gemeentebegroting

De coalitie zorgt voor een sluitende gemeentebegroting. Daarnaast investeren de partijen in het programma dat hierboven beschreven is. De komende jaren houdt de coalitie de OZB gelijk.

Inspraak van inwoners

Op zaterdag 21 april 2018 heeft de coalitie het voorlopig coalitieakkoord besproken met inwoners en partners. De coalitie ontving een groot aantal reacties op de voornemens. Dit heeft tot aanpassingen van het coalitieakkoord geleid. Een groot deel van de reacties neemt de coalitie mee als aandachtspunt bij de uitvoering.

Installatie

Vanavond, donderdagavond 26 april, neemt de gemeenteraad van Heumen een besluit over de benoeming van de voorgedragen wethouders. Tijdens deze raadsvergadering wordt ook het coalitieakkoord besproken.

Bekijk het coalitieakkoord ‘Samen sterk en duurzaam’ 2018 -2022.

Lees ook het bericht: Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden