Geef u op als Gast van de Raad

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Geef u op als Gast van de Raad

Geef u op als Gast van de Raad

Dit item is verlopen op 23-02-2018.

De gemeenteraad van Heumen start met een nieuw initiatief waarbij u tijdens de raadsvergadering ‘Gast van de Raad’ kan zijn! Bent u als inwoner van de gemeente Heumen of andere belangstellende benieuwd hoe de gemeenteraad werkt? Waarover de gemeenteraad vergadert en waarom? Geef u dan op als gast voor de raadsvergadering van 22 februari.

De gemeenteraad start met ‘Gast van de Raad’ om inwoners meer uitleg te kunnen geven over de lokale politiek. Gasten van de raad krijgen in een informeel voorprogramma informatie over de gemeente, de taken van een raadslid, de manier van vergaderen en hoe besluiten worden genomen. Ook wordt er vooruitgeblikt naar de raadsvergadering van die avond. Na het voorprogramma volgt de raadsvergadering. Uiteraard krijgt u volop de gelegenheid om vragen te stellen.

Voor iedereen

Iedereen kan zich aanmelden en deelname is uiteraard gratis. De bijeenkomsten vinden vier keer per jaar plaats. Naast 22 februari kunt u zich ook inschrijven voor één van onderstaande data:

  • 31 mei
  • 27 september
  • 29 november

De raad besluit namens u

De gemeenteraad vertegenwoordigt u als inwoner en neemt namens u besluiten. De raad wil daarom graag veel contact hebben om te horen wat er leeft. 'Gast van de raad' is één van de manieren waarop de gemeenteraad dit doet.

Aanmelden

Wilt u graag Gast van de Raad zijn? U kunt zich aanmelden via griffie@heumen.nl. Wilt u meer weten of heeft u vragen? Mailt u dan gerust of bel naar 024-358 84 67 of kijk op: www.heumen.nl/gastvanderaad.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden