Nieuwe raadsgriffier en nieuwe raadsadviseur benoemd

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Nieuwe raadsgriffier en nieuwe raadsadviseur benoemd

Nieuwe raadsgriffier en nieuwe raadsadviseur benoemd

Vanaf 6 juni heeft de gemeenteraad van Heumen een nieuwe raadsgriffier: Yanne Weijers. Tijdens de raadsvergadering heeft de gemeenteraad met enthousiasme ingestemd met haar benoeming. Tijdens dezelfde vergadering werd Jan van der Aa benoemd tot raadsadviseur.

Yanne is al 2 jaar werkzaam op de griffie van de gemeente Heumen als raadsadviseur. Deze functie verruilt zij nu voor het griffierschap.

Griffie ondersteunt en adviseert gemeenteraad

De griffie zorgt ervoor dat de gemeenteraad goed zijn werk kan doen. De griffie regelt de informatievoorziening van en naar de gemeenteraad en bereidt de vergaderingen voor. De griffier en de raadsadviseurs zorgen ook voor inhoudelijk advies aan raadsleden, bijvoorbeeld over initiatieven van de raad en vragen of verzoeken van de raad aan het college (de zogenaamde motie).

Heeft u een vraag voor de griffie? Neem gerust contact op!

De griffie is het aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met de gemeenteraad en de raadscommissies. Inwoners en organisaties kunnen zich voor iedere commissievergadering en raadsvergadering aanmelden om in te spreken. U kunt contact opnemen met de griffie via telefoonnummer (024) 358 84 67 of e-mail: griffie@heumen.nl.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden