Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Nieuwe wethouders geïnstalleerd

Donderdagavond 26 april zijn in het gemeentehuis drie nieuwe wethouders geïnstalleerd. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. Maarten Schoenaker (CDA), Frank Eetgerink (D66) en Leo Bosland (GroenLinks) zijn door de gemeenteraad benoemd en beëdigd door burgemeester Mittendorff. De voordracht van kandidaat-wethouder René Waas (VVD) is op verzoek van de VVD-fractievoorzitter uitgesteld tot de raadsvergadering van 31 mei.

Reden om de voordracht van kandidaat-wethouder René Waas uit te stellen is dat de aangevraagde VOG-verklaring voor zijn wethouderschap niet op tijd is ontvangen van het Ministerie van Justitie. De voordracht wordt daarom verschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering.

Nieuw college

De drie wethouders vormen samen met burgemeester Marriet Mittendorff en gemeentesecretaris Dirk van Eeten het nieuwe college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen voor de periode 2018-2022. De taken van René Waas worden tijdelijk waargenomen door de andere collegeleden.


V.l.n.r. Frank Eetgerink (D66), gemeentesecretaris Dirk van Eeten, Leo Bosland (GroenLinks),
burgemeester Mittendorff en Maarten Schoenaker (CDA)

Maarten Schoenaker

Maarten Schoenaker wordt wethouder voor financiën, economische zaken, recreatie, toerisme en sport. Maarten is 55 jaar en woont samen met zijn echtgenote en kinderen in Malden. Hij is al meer dan 30 jaar lid van het CDA. Maarten heeft een achtergrond in het bedrijfsleven in directies en als consultant vanuit een technisch en bedrijfskundig perspectief. Binnen de gemeente is hij actief geweest binnen de raadcommissie Financiën en bij diverse maatschappelijke instellingen. Hij is verheugd dat het CDA na twaalf jaar eindelijk weer een wethouder mag leveren voor de gemeente Heumen. Het rentmeesterschap, een cruciale CDA-waarde, zal zeer belangrijk zijn voor zijn rol als wethouder. ‘Samen kunnen we meer’, het verkiezingsmotto van het CDA, geldt als leidraad voor zijn beleidsterreinen. Hij ziet er naar uit met alle partijen te werken aan vooruitgang.

Frank Eetgerink

Frank Eetgerink wordt wethouder voor inwonerparticipatie, zorg en welzijn, onderwijs, jeugd en jongeren, cultuur, communicatie, ICT en digitalisering. Frank is 61 jaar, getrouwd en vader van twee dochters. Hij woont, na eerder in Malden gewoond te hebben, al 18 jaar in Nederasselt. Zijn motto: ‘werken vanuit inzicht, kennis en compassie, over grenzen en met oog voor de toekomst’. Frank wil samen met inwoners de dorpen nog mooier, levendiger en leefbaarder maken. Frank is vanaf 2010 actief voor D66, vijf jaar lid van de steunfractie in de Provinciale Staten Gelderland en medeoprichter van D66 in Heumen. Frank is ondernemer geweest en is deskundig in regionaal economische ontwikkeling, innovatie en in meerpartijen samenwerking. Hij werkte 14 jaar voor Oost NL, de regionale ontwikkelingsmaatschappij voor Gelderland en Overijssel en deed daarin veel kennis en ervaring op over Gelderland en de Gelderse economie.

Leo Bosland

Leo Bosland wordt wethouder voor duurzaamheid, wonen, armoedebestrijding en werk en inkomen. Hij is 59 jaar en al 25 jaar actief voor GroenLinks. De inwoners en de gemeente Heumen kennen hem omdat hij 12 jaar raadsgriffier is geweest voor de gemeente Heumen. Leo heeft veel werkervaring opgedaan in de zorg op directiefuncties en hij heeft gewerkt bij de gemeenten Ubbergen, Heumen en Venlo. Daarnaast heeft hij veel bestuurlijke ervaring en is hij maatschappelijk actief bij gemeenschappelijk wonen projecten en buurtprojecten. Hij woont in Nijmegen en blijft daar met zijn vrouw en dochter ook wonen. Zijn motto is: ‘geloof, hoop en duurzaamheid’. Hij gelooft in de verbinding met en tussen inwoners. Hij heeft goede hoop dat de aanpak van de duurzaamheid leidt tot een klimaatneutrale wereld, waaronder de gemeente Heumen. Hij gaat zich de komende vier jaar als wethouder volop inzetten voor die grotere duurzaamheid in Heumen.

Coalitieakkoord ‘Samen sterk en duurzaam’

Tijdens de raadsvergadering werd ook het coalitieakkoord in de gemeenteraad besproken. Het coalitieakkoord met de titel ‘Samen sterk en duurzaam’ beschrijft de opgaven en ambities voor de komende raadsperiode. De inhoudelijke speerpunten van het coalitieakkoord liggen onder andere op het terrein van inwonerparticipatie, zorg, duurzaamheid, wonen, voorzieningen en financiën. Deze worden door het nieuwe college nader uitgewerkt in een collegewerkplan.

Afscheid voormalige wethouders

Tijdens de gemeenteraadsvergadering werd ook afscheid genomen van de voormalige wethouders Henk van den Berg, Ellen de Swart en Eric Laurant. Zij waren respectievelijk 16, 8 en 4 jaar wethouder. Veel dankwoorden werden uitgesproken door onder andere de burgemeester en diverse fractievoorzitters.

Nieuw raadslid benoemd

Door de benoeming van Frank Eetgerink kwam er in de gemeenteraad 1 zetel vrij. Gerard Laenen (D66) neemt zijn plek in.

Lees ook het bericht: Coalitieakkoord bereikt: 'Samen sterk en duurzaam'

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden