René Waas geïnstalleerd als wethouder

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > René Waas geïnstalleerd als wethouder

René Waas geïnstalleerd als wethouder

Tijdens de vergadering van maandag 4 juni benoemde de gemeenteraad René Waas (VVD) als wethouder van de gemeente Heumen. René Waas is de vierde wethouder. Met zijn komst is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen compleet.

Wethouders Maarten Schoenaker, Frank Eetgerink en Leo Bosland werden eerder al geïnstalleerd in een openbare raadsvergadering op 26 april. Reden om de voordracht van René Waas uit te stellen was dat de aangevraagde VOG-verklaring voor zijn wethouderschap niet op tijd was ontvangen van het Ministerie van Justitie.


Het college van de gemeente Heumen voor de periode 2018-2022. Op de foto v.l.n.r.:
gemeentesecretaris Dirk van Eeten, Maarten Schoenaker, Frank Eetgerink, burgemeester
Mittendorff, Leo Bosland en René Waas

Over René

Rene Waas is 62 jaar, opgegroeid in Nijmegen en woont nu al meer dan 20 jaar in Nederasselt. Samen met zijn vrouw heeft hij vier kinderen. Zijn motto is: ‘samenwerken en verbinden’. Na tien jaar gewerkt te hebben in het Radboud UMC als hoofd laboratorium is hij ruim dertig jaar zelfstandig ondernemer. Naast zijn ondernemerschap is hij actief geweest bij verschillende verenigingen en gedurende vijf jaar voorzitter van de plaatselijke ondernemersvereninging. Vanaf 2008 is hij actief lid van de Heumense VVD en vanuit het liberale gedachtengoed gaat hij zich de komende vier jaar sterk maken om samen met onder andere inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners de plannen zoals vermeld in het coalitieakkoord uit te voeren.

Portefeuilleverdeling

De portefeuilleverdeling van het college van burgemeester en wethouders ziet er op hoofdlijnen als volgt uit: burgemeester Mittendorff neemt bestuurlijke organisatie, openbare orde en veiligheid, handhaving en publieke dienstverlening onder haar hoede. Frank Eetgerink is verantwoordelijk voor inwonerparticipatie, zorg en welzijn, onderwijs, communicatie en ICT en digitalisering. Duurzaamheid, armoedebeleid, werk en inkomen en wonen liggen bij Leo Bosland. René Waas neemt ruimtelijke ordening, Omgevingswet, verkeer en mobiliteit en maatschappelijk vastgoed voor zijn rekening. Maarten gaat aan de slag met financiën, economische zaken, toerisme en erfgoed en sport. 

Coalitieakkoord ‘Samen sterk en duurzaam’

De coalitiepartijen presenteerden op 26 april het coalitieakkoord ‘Samen sterk en duurzaam’ aan de gemeenteraad en de pers. Het coalitieakkoord beschrijft de opgaven en ambities voor de komende 4 jaar. Meer over het coalitieakkoord leest u op www.heumen.nl/coalitieakkoord.

Nieuw raadslid benoemd

Door de benoeming van René Waas kwam er in de gemeenteraad 1 zetel vrij. Erik Verbeek neemt zijn plek in. Tijdens de raadsvergadering werd hij geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Heumen. Daarmee is de gemeenteraad compleet.

Meer nieuwsberichten

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden