Ruimtelijke Visie Duurzame Energie

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Ruimtelijke Visie Duurzame Energie

Ruimtelijke Visie Duurzame Energie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heumen hebben afgelopen jaar het ontwerp van de Ruimtelijke Visie Duurzame Energie ter inzage gelegd. Hierop kon iedere belanghebbende een zienswijze indienen. De Ruimtelijke Visie Duurzame Energie wordt besproken in de raadsvergadering van 30 januari 2020.

Met de vaststelling van de ruimtelijke visie Duurzame Energie door de gemeenteraad wordt er ruimte gegeven aan het realiseren van initiatieven voor de opwekking van duurzame energie in het buitengebied van de gemeente Heumen.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden