Uit de gemeenteraad: 18 april

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Uit de gemeenteraad: 18 april

Uit de gemeenteraad: 18 april

Donderdag 18 april vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Aan het begin van de vergadering is gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Een inwoonster heeft gesproken over de situatie op Rijksweg 26. Daarna heeft een raadslid ingesproken over de situatie op Valkstraat 19-19A.

Op de agenda van de gemeenteraad stond een aantal zogenaamde hamerstukken, agendapunten waar de gemeenteraad niet meer inhoudelijk over spreekt. Op deze manier is de aangepaste welstandsnota aangenomen en heeft de gemeenteraad opnieuw 1 miljoen euro beschikbaar gesteld voor de stimuleringslening duurzame maatregelen voor woningen, bedrijven en maatschappelijke gebouwen.

Onderzoek van Rekenkamercommissie

Op de agenda van de gemeenteraad stonden twee agendapunten die betrekking hebben op de Rekenkamercommissie. De Rekenkamercommissie is een onafhankelijke commissie van de gemeenteraad die controleert of beleid goed werkt en of het geld goed uitgegeven wordt.

Het eerste agendapunt ging over een onderzoek dat de commissie gedaan heeft naar de tevredenheid met de keukentafelgesprekken die gehouden zijn in het kader van de WMO. Niet alle fracties waren tevreden met de manier waarop het onderzoek methodisch en inhoudelijk is uitgevoerd. Het andere agendapunt betrof  het ontslag op eigen verzoek  van de leden van de Rekenkamercommissie. De raad heeft het ontslag verleend.

Winterfestijn met ijsbaan

De gemeenteraad wil graag dat er een winterfestijn met ijsbaan komt in de winterperiode. Hij heeft het college gevraagd dit samen met ondernemers te organiseren. De gemeenteraad stelt hiervoor 20.000 euro beschikbaar en staat voor 20.000 euro garant. De wethouder heeft na het indienen van de motie aangegeven te zullen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn. Hij zal de gemeenteraad hierover inlichten.

Terugluisteren

Wilt u weten wat er over het winterfestijn gezegd is, dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender (klik in de kalender op 18 april).

Volgende raadsvergadering, bent u er bij?

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 6 juni. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden