Uit de gemeenteraad: 21 april

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Uit de gemeenteraad: 21 april

Uit de gemeenteraad: 21 april

Op dinsdag 21 april vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Voor het eerst in zijn geschiedenis deed hij dat digitaal. In verband met de maatregelen als gevolg van het coronavirus is er een tijdelijke wet aangenomen die besluitvorming in een digitale vergadering mogelijk maakt. Nadat de voorzitter gecontroleerd had of alle raadsleden goed in beeld waren heeft de gemeenteraad gesproken over de volgende onderwerpen.

Omgevingsvisie

Als onderdeel van de Omgevingswet die ingevoerd gaat worden, gaat het college aan de slag met het opstellen van een Omgevingsvisie. De gemeenteraad heeft op 21 april een voorstel behandeld over het proces om te komen tot deze Omgevingsvisie. Als de Omgevingsvisie klaar is, stelt de gemeenteraad de visie vast. Een aantal partijen vroeg in het debat aandacht voor de participatie van inwoners en andere betrokkenen. De wethouder zegde toe hier volop aandacht aan te besteden.

Motie over steun aan hulpbehoevende inwoners in deze tijd

Aan het eind van de vergadering werd een zogenaamde motie ‘vreemd aan de orde van dag’ ingediend. Door middel van deze motie werd steun betuigd aan alle inwoners die in moeilijkheden zijn gekomen als gevolg van het coronavirus en zijn complimenten uitgedeeld omdat inwoners zich goed houden aan ‘social distancing’. Naast complimenten en steunbetuigingen heeft de gemeenteraad het college gevraagd om 3000 euro beschikbaar te stellen aan de Voedselbank zodat inwoners in moeilijkheden door de Voedselbank geholpen kunnen worden.

Terugluisteren en kijken

Wilt u weten wat er gezegd is over de Omgevingsvisie? Dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender, klik in de kalender op 21 april.

Volgende raadsvergadering

De  eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 4 juni. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender. Deze is te vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden