Uit de gemeenteraad: 26 september

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Uit de gemeenteraad: 26 september

Uit de gemeenteraad: 26 september

Donderdag 26 september vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Dit was de eerste vergadering na  de zomervakantie. Zoals bij elke vergadering mogen inwoners gebruik maken van het inspreekrecht. Vijf  inwoners maakten hier gebruik van en spraken in over het algemeen belang besluit voor het nieuwe sportcentrum in Malden en het landschapsontwikkelingsplan.

Zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf

De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Daarom wordt er gewerkt aan het ‘verduurzamen’ van het maatschappelijk vastgoed.  Er zijn onder andere energiescans gemaakt. De gemeenteraad heeft op 26 september geld beschikbaar gesteld voor het plaatsen van zonnepanelen op het dak van de gemeentewerf.

Landschapsontwikkelingsplan

Het Landschapsontwikkelingsplan uit 2014 is herzien. In zo’n plan staat onder meer een visie op het Heumens landschap en een uitvoeringprogramma voor landschapsprojecten. In de vergadering werd uitvoerig gesproken over dit plan. Alle partijen spraken hun waardering uit voor al het werk dat door vrijwilligers wordt gedaan in het Heumens landschap. Tegelijkertijd waren de raadsleden kritisch op het plan omdat er volgens veel fracties te weinig samenhang is met andere gemeentelijke  visies zoals bijvoorbeeld de visies over wonen en toerisme. Uiteindelijk werd besloten om het college met een nieuw plan te laten komen waarin de samenhang met andere visies uitvoeriger uitgewerkt is.

Terugluisteren

Wilt u weten wat er gezegd is over het landschapsontwikkelingsplan deze vergadering? Dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender (klik in de kalender op 26 september).

Volgende raadsvergadering, bent u er bij?

De  eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op dinsdag 5 november om 17.00 uur. De gemeenteraad behandelt dan de begroting voor 2020. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender. Deze is te vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden