Uit de gemeenteraad: 27 juni 2019

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Uit de gemeenteraad: 27 juni 2019

Uit de gemeenteraad: 27 juni 2019

Op donderdag 27 juni vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Op de agenda stonden onder andere de aanstelling van een nieuwe accountant, woonruimte en de Regionale Energiestrategie (RES).

Vijf inwoners gaven hun visie

Aan het begin van de vergadering is door vijf inwoners gebruik gemaakt van het inspreekrecht. Twee inwoners spraken over de conceptvisie duurzame energie en het plaatsen van windmolens. Twee andere insprekers spraken over de handhaving in Overasselt. Tenslotte sprak er nog iemand over de nieuwe school in de Kroonwijk.

De gemeente krijgt een nieuwe accountant

Tijdens de vergadering werd er een nieuwe accountant aangesteld door de raad. Deze aanstelling is de bevoegdheid van de raad. De accountant controleert de jaarrekening en geeft advies aan de gemeentelijke organisatie. Het contract met de huidige accountant liep af en daarom is een nieuwe externe, onafhankelijke accountant gezocht en gevonden.

Er zijn objectieve criteria nodig om extra woonruimte te creëren

De raad sprak over het voornemen van het college van burgemeester en wethouders om extra woonruimte te creëren door middel van het splitsen van woningen. De gemeenteraad vindt dit een goed initiatief, maar hecht er wel waarde aan dat er objectieve toetsingscriteria zijn voor dergelijke aanvragen.

De raad komt met een zienswijze op de notitie over de RES

Als laatste punt van de avond stond de RES op het programma. De RES staat voor Regionale Energie Strategie. Die omvat de plannen van de gehele regio Arnhem/Nijmegen om de energievoorziening te verduurzamen. Om tot een definitief plan in de regio te komen, ligt er nu eerst een concept-startnotitie waar alle betrokken gemeenteraden hun mening over mogen geven: dus ook de gemeenteraad van Heumen. Er werd in de raad levendig gediscussieerd over hoe om te gaan met deze concept-startnotitie. Uiteindelijk werd besloten met een zienswijze te komen in de raadsvergadering van 4 juli aanstaande.

Terugluisteren

Wilt u weten wat er gezegd is over o.a. de Regionale Energie Strategie tijdens deze vergadering? Dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender (klik op 27 juni).

De volgende raadsvergadering  is op 4 juli

Deze vergadering begint om 17.00 uur.  De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender. Deze is te vinden op www.heumen.nl/vergaderkalender (klik op 4 juli).

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden