Uit de gemeenteraad: 31 januari

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Uit de gemeenteraad: 31 januari

Uit de gemeenteraad: 31 januari

Dit item is verlopen op 01-03-2019.

Op donderdag 31 januari vond de eerste gemeenteraadsvergadering van 2019 plaats. Aan het begin van de vergadering droeg burgemeester Mittendorff een gedicht voor in het kader van de Poëzieweek. Na haar voordracht heeft de gemeenteraad gesproken over onderstaande onderwerpen.

Goede begeleiding voor  statushouders

Op de agenda van de gemeenteraad stond een voorstel om statushouders beter te laten integreren in Heumen en zelfredzamer te maken. De raad heeft hier geld voor beschikbaar gesteld. In het debat hebben raadsleden aangegeven het belangrijk te vinden dat statushouders goed Nederlands leren. Daarnaast geeft de gemeenteraad aan dat het belangrijk is dat statushouders sociale contacten opdoen en activiteiten ondernemen.

€ 60.000 voor verduurzaming sporthal Overasselt

In 2017 heeft de gemeenteraad aan het college gevraagd te investeren in de sporthal Overasselt om de energielasten van de sporthal te verlagen. Het college stelt nu voor om 200 zonnepanelen te plaatsen en de huidige verlichting te vervangen door verlichting die minder energie verbruikt. De gemeenteraad vindt dit een goed idee. Er is gevraagd of er nog meer zonnepanelen geplaatst kunnen worden en andere duurzaamheidsmaatregelen genomen kunnen worden. De wethouder heeft uitgelegd dat er een afweging is gemaakt tussen duurzaamheid en economisch belang. De gemeenteraad is unaniem akkoord gegaan met het beschikbaar stellen van € 60.000 voor de sporthal in Overasselt.

Terugluisteren

Wilt u de vergadering terugluisteren? Dit kan via www.heumen.nl/vergaderkalender, Klik in de kalender op 31 januari.

Volgende raadsvergadering, bent u er bij?

De eerstvolgende raadsvergadering vindt plaats op donderdag 28 februari. De agenda en vergaderstukken kunt u vinden in de vergaderkalender.

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden