Uit de gemeenteraad: 4 juli

Home > Bestuur > Nieuwsberichten > Uit de gemeenteraad: 4 juli

Uit de gemeenteraad: 4 juli

Op donderdag 4 juli vergaderde de gemeenteraad van Heumen. Dit was de laatste vergadering voor de zomervakantie. Op de agenda stonden onder meer de programmarekening en de kadernota. Zoals bij elke vergadering mogen inwoners gebruikmaken van het inspreekrecht. Eén inwoner deed dit en gaf zijn visie op grootschalige duurzame energie in onze gemeente.

De jaarrekening of programmarekening is het ‘huishoudboekje’ van de gemeente. In de programmarekening laat het college zien wat er terecht is gekomen van de gemaakte plannen voor dat jaar. Door middel van de programmarekening legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over het beleid en de financiën in 2018 en ook aan u als inwoner. De verschillende partijen in de gemeenteraad kregen elk 5 minuten tijd om terug te blikken op het jaar 2018 en daarover vragen te stellen aan het college. Het jaar 2018 wordt met een positief saldo van bijna  €280.000 afgesloten. De raad heeft de rekening vastgesteld.

Door een lager budget is bijstelling van toekomstplannen nodig

De raad besprak  de kadernota: hierin worden de beleidsontwikkelingen geschetst voor de komende jaren. Ook geeft de kadernota inzicht in het financieel perspectief voor de gemeente. Vanwege een financiële tegenvaller vanuit het Rijk - alle gemeentes krijgen minder budget dan eerder was aangegeven - moet de kadernota worden bijgesteld. Het college krijgt hier van de raad extra tijd voor, zodat ze een goede en volledige afweging kunnen maken voor een sluitende begroting. Uiterlijk september zal het college de raad op de hoogte stellen van zijn afwegingen.

U kunt de vergadering terugluisteren

Wilt u weten wat er gezegd is over de programmarekening en de kadernota tijdens deze vergadering? Dat kan via www.heumen.nl/vergaderkalender (klik in de kalender op 4 juli).

Nieuwsberichten

Archief

Contact

Kerkplein 6, 6581 AC Malden
Postbus 200, 6580 AZ Malden

T 14 024
Vanuit het buitenland
+31 24 358 83 00

E heumen@heumen.nl

Contactformulier
 

Openingstijden